Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Chimie, 2006

Teze elaborate [5]

Gr Denumire Data aprobării
D Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici 27.04.2006
02.00.03 - Chimie organică
D Aplicaţii ale unor derivaţi ai tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu stripping catodic 27.04.2006
02.00.02 - Chimie analitică
D Studiu privind separarea şi stabilizarea coloranţilor antocianici din Aronia Melanocarpa 28.09.2006
02.00.04 - Chimie fizică
DH Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici 28.09.2006
02.00.04 - Chimie fizică
D Proprietăţi specifice de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici 28.09.2006
02.00.04 - Chimie fizică