Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Chimie, 2018

Teze elaborate [5]

Gr Denumire Data aprobării
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice 11.05.2018
02.00.03 - Chimie organică
D Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici 11.05.2018
02.00.01 - Chimie anorganică
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 11.05.2018
02.00.03 - Chimie organică
D Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde 11.05.2018
02.00.04 - Chimie fizică
D Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit 23.11.2018
02.00.20 - Chimie ecologică