Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Chimie, 2007

Teze elaborate [9]

Gr Denumire Data aprobării
D Sinteza şi studiul compuşilor 3d-elementelor cu baze Schiff pe baza compuşilor carbonilici bifuncţionali 18.01.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Procese termocinetice la electrodepunerea cromului şi aliajelor Co-W 19.04.2007
02.00.05 - Electrochimie
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 19.04.2007
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Evoluţia proprietăţilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod 19.04.2007
02.00.04 - Chimie fizică
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d 19.04.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului cu acizii di- şi tricloroacetici 14.06.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate 20.09.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Ciclizarea superacidă a compuşilor terpenici alifatici cu funcţionalizare specifică 20.12.2007
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi sclareol 20.12.2007
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi