Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Chimie, 2009

Teze elaborate [8]

Gr Denumire Data aprobării
D Analiza si standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale si cromatografice 22.01.2009
02.00.02 - Chimie analitică
D Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen 22.01.2009
02.00.03 - Chimie organică
D Structura glicozidelor steroidice din seminţe de Hyoscyamus niger L. şi activitatea lor biologică 22.01.2009
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Studiul proceselor de adsorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale 22.01.2009
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 26.02.2009
05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)
DH Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox 26.02.2009
02.00.04 - Chimie fizică
D Utilizarea compuşilor obţinuţi din produse secundare vinicole în inhibiţia proceselor de formare a N-nitrozoaminelor 18.06.2009
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Compuşi complecşi ai cuprului(ii) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii ei 01.10.2009
02.00.01 - Chimie anorganică