Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Tehnică, 2007

Teze elaborate [8]

Gr Denumire Data aprobării
D Ameliorarea valorii nutritive a produselor de panificaţie prin fortifierea cu cationi de calciu 19.04.2007
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice 19.04.2007
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Elaborarea tehnologiilor de prelucrare complexă a seminţelor de struguri 14.06.2007
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Elaborarea procedeelor tehnologice de obţinere a vinurilor de calitate în plaiul „Pleşna-Mîndreşti” din Codrii Moldovei 14.06.2007
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Contribuţii privind trasabilitatea fluxurilor de energie în sistemele electroenergetice 20.09.2007
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Contribuţii la evaluarea rentabilităţii şi fezabilităţii utilizării surselor distribuite de energie pentru condiţiile specifice Republicii Moldova 20.09.2007
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Contribuţii privind studierea procesului de uscare a crupei soriz, pentru obţinerea concentratelor alimentare 20.12.2007
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Impactul tratamentului tehnologic asupra proprietăţilor oxido - reducătoare a produselor din fructe conservate 20.12.2007
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)