Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Tehnică, 2005

Teze elaborate [7]

Gr Denumire Data aprobării
DH Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri 22.09.2005
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Contribuţii teoretice şi experimentale privind intensificarea proceselor de zdrobire şi separare a nucilor 22.09.2005
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Senzori de CO pe baza peliculelor semiconductoare subţiri din SnO 22.09.2005
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Tehnologia obţinerii oxizilor ZnO, Cu2O, SiO2 cu încălzirea fotonică pentru dispozitive cu semiconductori 27.10.2005
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a caiselor cu folosirea curenţilor de înaltă frecvenţă. 22.12.2005
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Recondiţionarea cilindrilor de motoare diesel cu acoperiri galvanice de compoziţie fier – carborund în cîmp hidrodinamic centrifug 22.12.2005
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Utilizarea substanţelor pectinice în obţinerea suplimentelor alimentare vegetale 22.12.2005
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)