Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Tehnică, 2011

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Contribuţii la elaborarea instalaţiei automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial 24.02.2011
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Proprietăţile fizico-chimice şi senzoriale ale compoziţiilor din fructe cu conţinut redus de zaharoză 24.02.2011
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Performanţele energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili 24.02.2011
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Obţinerea compoziţiei electrochimice rezistente la uzură în baza fierului cu microparticule dure 31.03.2011
02.00.05 - Electrochimie
D Modelarea caracteristicilor electronice ale tranzistorilor de putere si convertorilor fotoelectrici în aproximaŃia liniară-hiperbolică 31.03.2011
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Studiul şi selectia suşelor de levuri autohtone pentru producerea vinurilor spumante 31.03.2011
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor acestora 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Fabricarea şi studiul structurilor de dimensionalitate redusă în baza GaN 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Еlaborarea si argumentarea stiinţifică a tehnologiei tomatelor uscate 22.12.2011
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
DH Elaborarea si argumentarea stiintifica a tehnologiilor moderne de producere a vinurilor spumante cu proprietati calitative avansate 22.12.2011
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
DH Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: Tehnologii, proprietăţi şi dispozitive 22.12.2011
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică