Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Tehnică, 2019

Teze elaborate [15]

Gr Denumire Data aprobării
D Hidroizolarea și protecția anticorosivă a betonului rezervoarelor pentru depozitarea apelor potabile și industriale 25.01.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldova 25.01.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie 06.12.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimei în adăposturi avicole 19.04.2019
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiune-deformație a terenurilor de fundații 09.07.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova 09.07.2019
05.24.01 - Geodezie
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate 09.07.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive 27.09.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe seci 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roșii 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale 27.09.2019
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritive 27.09.2019
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâelor antiseismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice 06.12.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Argumentarea parametrilor constructiv-funcționali ai organelor de încorporare în sol a semințelor pentru semănători 06.12.2019
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii