Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Tehnică, 2021

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare 26.02.2021
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Compozitii alimentare pe baza uleiului de nucă (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative 26.02.2021
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova 26.02.2021
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Argumentarea regimurilor de funcționare și a parametrilor constructivi - tehnologici ai instalației ecologice automatizate cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui 26.02.2021
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere 30.07.2021
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Aplicarea Sistemelor Informaționale în dirijarea și optimizarea stațiilor de epurare biologică a apelor uzate (SCADA) 30.07.2021
05.23.04 - Alimentarea cu apă, canalizarea, sisteme de protecţie a resurselor de apă
D Argumentarea producerii și protecția spumantelor clasice cu Denumire de Origine CRICOVA 30.07.2021
05.18.21 - Control şi certificare a produselor alimentare
DH Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale 30.07.2021
05.18.03 - Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale
D Utilizarea convertizoarelor de putere pentru controlul regimurilor de funcționare a sistemului energetic 22.12.2021
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Studiul interconexiunii flexibile dintre sis-temele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvență 22.12.2021
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Elaborarea sistemelor electromecanice pentru industria firelor metalice 22.12.2021
05.09.01 - Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice