Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" , 2017

Teze aprobate [1]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obşteascădrept 31.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)