Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din întreprinderile de telecomunicaţii din Republica Moldova


Autor: Sava Lilia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Josan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 331.36:005:621.39 (478)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

Instruire profesională, formare profesională, perfecţionare profesională, recalificare, policalificare, dezvoltare profesională, capital uman, capital intelectual, potenţial intelectual, managementul cunoştinţelor, competenţă profesională, program de instruire, dezvoltare managerială, dezvoltare personală, evaluarea instruirii, instruire continuă.

Adnotare

Demersul ştiinţific, al prezentei lucrări, îl constituie perfecţionarea managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din cadrul întreprinderilor de telecomunicaţii din Republica Moldova.

În acest scop, în teză au fost tratate şi studiate conceptele de instruire şi dezvoltare profesională, ca suport pentru asigurarea competitivităţii întreprinderilor în economia concurenţială. În afară de aceasta, în teză sunt prezentate conceptele de capital uman şi capital intelectual, precum şi particularităţile lor. La fel, se acordă o atenţie deosebită investiţiilor în capitalul uman, în special în potenţialul intelectual al angajaţilor, ca premisă a asigurării instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului, precum şi competenţei profesionale.

A fost efectuat diagnosticul activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului la nivelul economiei naţionale, precum şi în cadrul întreprinderii „Moldtelecom” S.A. S-au calculat un şir de indicatori, care pun în evidenţă problema instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului, în urma cărora s-a contribuit la formularea unor propuneri concrete, privind redresarea situaţiei în domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale, atât la nivelul economiei naţionale, cât şi la nivelul întreprinderilor de telecomunicaţii. În teză este prezentată politica Uniunii Europene în domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului, pe care trebuie să o ia în calcul şi Republica Moldova, din perspectiva aderării la această structură.

În lucrare este elaborat un sistem integrat de instruire profesională a personalului care are drept scop îmbunătăţirea situaţiei în domeniu. De asemenea, este elaborată şi fundamentată strategia de dezvoltare a personalului, având ca rezultat sporirea capacităţilor şi cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor. La fel, este elaborat un model de evaluare a activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului nivelul întreprinderilor de telecomunicaţii. Este prezentată modalitatea de calcul a unor indicatori, care au ca obiectiv evaluarea nivelului instruirii şi dezvoltării rofesionale a personalului.

Abordările teoretice şi recomandările practice, expuse în teză, pot fi utilizate de întreprinderile autohtone de telecomunicaţii, inclusiv de întreprinderea „Moldtelecom” S.A. cu scopul perfecţionării activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice privind instruirea şi dezvoltarea profesională a personalului la nivelul întreprinderilor
  • 1.1. Cadrul teoretico-conceptual al instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului
  • 1.2. Investiţiile în capitalul uman – premisă a asigurării instruirii şi dezvoltării personalului
  • 1.3. Competenţa profesională – rezultatul instruirii şi dezvoltării personalului

CAPITOLUL II. Analiza activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului în Republica Moldova
  • 2.1. Diagnosticul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului în Republica Moldova
  • 2.2. Evaluarea sistemului de instruire şi dezvoltare profesională a personalului în domeniul telecomunicaţiilor (în baza întreprinderii “Moldtelecom” S.A)
  • 2.3. Politica Uniunii Europene în domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului

Capitolul III. Perfecţionarea managementului instrurii şi dezvoltării profesionale a personalului în cadrul întreprinderilor de telecomunicaţii
  • 3.1. Elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de instruire profesională a personalului
  • 3.2. Elaborarea şi implementarea fundamentată a strategiei de dezvoltare profesională a
  • personalului
  • 3.3. Modernizarea modelului de evaluare a activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului