Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.05 – Economie şi management (în ramură)


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
Din 24 februarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Economie

Formula specialităţii
Economia şi managementul ca domenii ale ştiinţei economice care au drept obiectiv fundamental creşterea gradului de competitivitate a agenţilor economici, în confruntarea lor concurenţială cu alţi agenţi economici, prin folosirea optimă a resurselor umane, materiale şi financiare limitate de care dispune organizaţia. Cercetările în domeniul economiei şi managementului se efectuează atât la nivel micro (de agent economic) cât şi la nivel macro pentru diverse domenii de activitate.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Investigaţiile ştiinţifice efectuate la specialitatea 08.00.05 necesită utilizarea unor metode care sunt specifice pentru specialităţile adiacente : economie politică, logistică şi marketing, finanţe, monedă şi credit, economie mondială şi relaţii economice internaţionale.

Tot odată, pentru economie şi management este mult mai important nu numai de a determina acele căi, direcţii care ar permite asigurarea unei viabilităţi şi atingerea unei profitabilităţi înalte, ci în calcularea efectului economic . Un rol important în acest context revine managementului . Pentru a realiza cu succes obiectivele trasate este important de a planifica, organiza, motiva şi controla îndeplinirea măsurilor luate. Drept obiect de cercetare poate servi orice organizaţie.

„Economia politică; doctrine economice” cercetează principiile de alocare a resurselor economice în vederea creşterii eficienţei activităţii tuturor agenţilor economici (menaje, firme, administraţii, agenţi financiari), esenţa şi evoluţia tuturor fenomenelor şi proceselor economice.

Problemele ce ţin de teoria şi practica marketingului în diverse ramuri şi domenii de activitate, logistica produselor şi cercetarea pieţei etc. se referă la specialitatea „Marketing; logistică”

Cercetarea problemelor demografice, reproducţia forţei de muncă şi problemele sociale ţin de specialitatea „Demografie; economie socială”

Analiza şi utilizarea pârghiilor financiare pentru o gestiune eficientă a activităţii organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private; elaborarea şi realizarea deciziilor privind gestionarea eficientă a resurselor financiare ale instituţiilor date se referă la specialitatea „ Finanţe; monedă; credit”

Cercetarea interdependenţei economiei naţionale, regionale şi mondiale, evidenţierea direcţiilor de dezvoltare a ţării în contextul proceselor de globalizare se încadrează în specialitatea „Economie mondială; relaţii economice internaţionale”


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. E.Hrişcev – profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al AŞM
  2. N.Burlacu – profesor universitar, doctor habilitat, catedra „Management”, ULIM
  3. A.Cotelnic – profesor universitar, doctor habilitat, şef-catedră” Management” ASEM
  4. M.Nicolaescu – conferenţiar universitar, doctor, catedra „Management”, ASEM
  5. Gh. Iliadi - doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, AŞM
  6. P. Ţurcanu - doctor habilitat în economie, profesor universitar, şef catedră „Organizare şi planificare a producţiei agricole”, UASM
  7. S. Certan - doctor habilitat în economie, profesor universitar, şef catedră „Management”, USM
  8. I. Blaj – profesor universitar, doctor habilitat, şef-catedră” Management” UTM.

Recenzenţi:

  1. Galina Ulian - doctor habilitat în economie, profesor universitar, şef catedră, USM
  2. Şavga Larisa - doctor habilitat în economie, profesor universitar.