Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene


Autor: Stegăroiu Valentin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document2.58 Mb / în română

Teza

CZU 364.3 (S.82)

Adobe PDF document 6.02 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

asigurări sociale; bunăstare socială; model social european; asigurări de şomaj; asigurări de sănătate; sistem de pensii; plăţi financiare; contribuţii; incluziune socială; dimensiune socială; pensionar; angajator; pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă, de invaliditate, de urmaş; pensii alternative; pensii private; fond de pensii de acumulare; protecţie socială; creştere economică; securitate socială; coordonare; armonizare

Adnotare

Prezenta teză are drept scop studiul teoretico-metodologic al procesului de integrare a asigurărilor sociale din România în structurile europene. În baza analizei impactului procesului de integrare asupra reformei asigurărilor sociale s-au elaborat recomandări concrete în vederea alinierii legislaţiei româneşti la cea comunitară precum şi unele propuneri de îmbunătăţire a cadrului comunitar privind circulaţia lucrătorilor migranţi în spaţiul comunitar.

Prin estimarea şi evaluarea mecanismelor de coordonare s-a încercat stabilirea necesităţii de interacţiune a sistemului românesc de asigurări sociale cu celelalte sisteme similare din cadrul comunităţii europene demonstrându-se necesitatea elaborării unei noi scheme, româneşti de pensionare, fiind argumentat rolul pe care-l poate avea o schemă mai flexibilă, în economia noastră.

În lucrare au fost examinate evoluţia, formele şi modalităţile de integrare a sistemului de asigurări sociale cu cel al statelor vechi componente ale spaţiului comunitar, avantajele şi dezavantajele, precum şi posibilităţile de aplicare a acestora în economia naţională sub aspectul continuării reformelor româneşti de asigurări sociale. A fost studiat şi elaborat rolul pe care îl are comerţul internaţional asupra schemelor de ASIGURĂRI SOCIALE fiind argumentat ştiinţific elaborarea propriei politici de ASIGURĂRI SOCIALE, prin argumentarea unui model care să satisfacă necesităţile României, impuse de specificul necesar integrării sistemelor de asigurări sociale româneşti la cadrul comunitar.

A fost evaluat stadiul reformelor româneşti de asigurări sociale, căutându-se cauzele care au condus la unele neajunsuri în ceea ce priveşte modul cum acesta a fost realizat până la data aderării, precum şi paşii ce urmează să mai fie făcuţi în continuare.

În conformitate cu scopurile stabilite, în teză au fost examinate etapele elaborării şi implementării strategiei de aderare a sistemelor de asigurări sociale româneşti, fiind argumentat impactul acestei strategii asupra creşterii veniturilor din prestaţii. Numai în cazul în care se va urmări o strategie globală adecvată integrării, acest fenomen poate avea efect pozitiv asupra creşterii economice. În acest context au fost aduse o serie de argumente pentru aplicarea în cadrul sistemelor de asigurări sociale a mecanismelor coordonării sistemelor de asigurări sociale şi legiferarea unui cadru comunitar adecvat. În teză se pune accentul pe specificul realizării procesului de integrare în structurile europene şi găsirea unor soluţii de simplificare a procedurilor de pensionare.

Concluziile şi recomandările ce rezultă din cercetarea respectivă pot fi utilizate de către ministerele de resort ale României în cazul elaborării strategiilor referitoare la intensificarea procesului reformei în domeniul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, materialele lucrării pot fi destinate personalului managerial din instituţiile de protecţie socială în vederea perfecţionării specialiştilor din domeniul protecţiei sociale. Cuvinte cheie: asigurări sociale; bunăstare socială; model social european; asigurări de şomaj; asigurări de sănătate; sistem de pensii; plăţi financiare; contribuţii; incluziune socială; dimensiune socială; pensionar; angajator; pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă, de invaliditate, de urmaş; pensii alternative; pensii private; fond de pensii de acumulare; protecţie socială; creştere economică; securitate socială; coordonare; armonizare.

Cuprins


CAPITOLUL I – Asigurările sociale: concepte
  • 1. 1. Evoluţia sistemului asigurărilor sociale
  • 1. 2. Abordări şi forme de asigurări sociale
  • 1. 3. Forme de bunăstare socială

CAPITOLUL II – Problema perfecţionării schemelor de asigurări sociale
  • 2. 1. Experienţa funcţionării sistemului de asigurări sociale
  • 2. 2. Elaborarea schemelor de asigurări sociale
  • 2. 3. Asigurările sociale în complexul problemelor economiilor din ţările Uniunii Europene

CAPITOLUL III – Sistemul asigurărilor sociale din România
  • 3. 1. Contextul macroeconomic din România
  • 3. 2. Problema perfecţionării asigurărilor sociale la reglementările comunitare în domeniu
  • 3. 3. Drepturile de pensii în comunitatea statelor din UE: reflecţii, probleme, sugestii