Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Locul şi rolul funcţionarului public în aparatul de stat


Autor: Buzescu Gheorghe
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Funcţie publică, Serviciu public, Funcţionar public, Funcţionar de stat, Funcţionar public local, Aparat de stat, Personal angajat, Conduita profesională, Etica funcţionarului public, Corupţia funcţionarilor publici, Debirocratizare, Management al resurselor umane.

Adnotare

În teza de doctor în drept sunt investigate problemele principale legate de rolul şi locul funcţionarului public în aparatul de stat, care, prin structurile sale, este antrenat în realizarea suveranităţii naţionale, sau, altfel spus, în realizarea interesului general al cetăţenilor, funcţionari care activează permanent şi în baza sarcinilor profesionale în diferite autorităţi publice şi organe ale statului.

În teză, autorul demonstrează că funcţiile statului sunt realizate de către aparatul de stat care prestează tot ansamblu de servicii publice. Autorul a demonstrat, de asemenea, că prin funcţia publică poate fi considerată şi ca un mecanism prin intermediul cărui se aduc la îndeplinire legile şi alte acte normative adoptate de autorităţile publice.

Un loc important în lucrare îl ocupă problemele legate de rolul statului în ameliorarea activităţii aparatului de stat prin intermediul funcţionarilor publici.

Se acordă un rol deosebit problemelor legate de analiza particularităţilor serviciului public ca formă inerentă prin intermediul cărora statul îşi realizează funcţiile sale, precum şi de natura juridică a funcţiei publice ca formă de realizare a serviciilor publice ale statului.

În lucrare se exprimă viziuni şi opinii teoretice, concluzii şi recomandări, în scopul dezvoltării teoriei funcţiei publice, care va avea un aport în optimizarea funcţiilor publice, precum şi al activităţii mai eficiente a funcţionarilor publici în aparatul de stat. Lucrarea conţine viziuni argumentate ştiinţific privind elucidarea necesităţilor privind perfecţionarea cadrului legislativ al funcţiei publice şi statutul juridic al funcţionarului public, în lumina noilor condiţii social-economice şi juridice, create în România şi în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Realizarea funcţiilor statului prin intermediul aparatului de stat
 • 1. Trăsăturile şi funcţiile specifice ale statului
  • 1.1 Trăsături specifice
  • 1.2 Funcţii specifice
  • 1.3 Funcţia administrativă
 • 2. Definirea noţiunii „aparatul de stat”
 • 3. Structura aparatului de stat în România şi Republica Moldova
  • 3.1 Specificul aparatului de stat în România
  • 3.2 Specificul aparatului de stat în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Serviciul public – mecanism de realizare a funcţiilor statului
 • 1. Noţiune privind serviciul public
 • 2. Clasificarea serviciilor publice
 • 3. Regimul juridic al serviciilor publice
 • 4. Organizarea serviciilor publice

CAPITOLUL III. Funcţia publică - formă specifică de realizare a serviciului public
 • Secţiunea 1. Natura juridică a funcţiei publice
  • 1. Noţiuni generale privind funcţia publică
  • 2. Trăsăturile funcţiei publice
  • 3. Clasificarea funcţiilor publice
 • Secţiunea a 2-a. Personalul angajat în aparatul de stat
  • 1. Calitatea de funcţionar
  • 2. Trăsăturile funcţionarului public
  • 3. Clasificarea funcţionarilor publici
  • 4. Identificarea categoriilor de funcţionari

CAPITOLUL IV. Modalităţi de eficientizare a activităţii aparatului de stat
 • 1. Rolul statului în eficientizarea activităţii funcţionarilor publici
  • 1.1 Reforma administraţiei publice centrale şi locale în România şi Republica Moldova
  • 1.2 Debirocratizarea funcţiei publice şi optimizarea structurilor funcţionale
  • 1.3 Managementul resurselor umane
 • 2. Sarcini ale funcţionarilor publici realizate prin drepturi şi obligaţii adecvate.
 • 3. Standarde şi reglementări privind conduita profesională şi etică a funcţionarului public
  • 3.1 Reglementarea conduitei funcţionarilor publici
  • 3.2 Evitarea corupţiei şi protecţionismului