Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Reflecţii privind insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea mecanismului de gestionare a acestora


Autor: Zugrav Inga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Elena Fuior
doctor, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 336.64(043.3)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

acord-memorandum, analiză-diagnostic, asanare financiară, coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii, cooperaţia de consu, diagnostic financiar, diagnosticul falimentului, eşec în afacere, faliment, gestiunea activităţii financiare în condiţii de insolvabilitate, gestiunea riscului, incapacitate de plată, incertitudine, insolvabilitate, întreprindere cooperatistă, membru cooperator, model de asigurare a creşterii economice stabile, model de depăşire a stării critice, moratoriu, plan financiar de reabilitare, procedură de faliment

Adnotare

Scopul cercetării constă în evaluarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova sub aspectul asigurării stabilităţii funcţionării lor, precum şi în elaborarea măsurilor ce ţin de perfecţionarea mecanismului de gestiune financiară a acestora.

Din aceste considerente, se impune necesitatea elaborării şi implementării unor forme şi metode de gestiune, care ar asigura o creştere economică a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova şi ar satisface totalmente atât necesităţile membrilor cooperatori, cât şi pe cele ale populaţiei rurale.

În acest context, pentru evitarea şi depistarea preventivă a situaţiilor de insolvabilitate, sunt necesare definirea şi stabilirea condiţiilor ce pot genera această stare şi specificarea căilor ce vor permite înlăturarea stării de criză şi vor atrage după sine asigurarea unei creşteri economice durabile.

O atenţie deosebită, în cadrul studiului, este acordată formulării definiţiei de insolvabilitate, ca parte componentă a gestiunii financiare a întreprinderilor cooperatiste, identificării factorilor, obstacolelor şi perspectivelor de extindere a activităţii economico-financiare a unităţilor din sistemul cooperaţiei de consum.

În scopul realizării obiectivelor cercetării şi sarcinilor propuse, a fost evaluată starea de prefaliment a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum, utilizând mecanismul diagnosticului financiar şi propuse un şir de metode de diagnostic al insolvabilităţii şi faliment eventual, aferent întreprinderilor cooperatiste din Moldova.

Concomitent, în teză, sunt elaborate direcţiile de implementare a programului de stabilizare a întreprinderilor insolvabile. În contextul acestor idei, în lucrare este propus spre implementare modelul de asigurare a creşterii economice stabile în scopul menţinerii echilibrului financiar al întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova.

Concluziile şi recomandările formulate au un caracter metodologic şi aplicativ, determină valoarea practică a tezei, pot fi utilizate în activitatea întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova, vor contribui la gestiunea oportună a acestora şi vor minimiza riscul de insolvabilitate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentări teoretico-metodologice privind estimarea stării de insolvabilitate a întreprinderii
  • 1.1. poteze şi teorii cu privire la gestiunea întreprinderilor în situaţie de dificultate
  • 1.2. Consideraţii privind particularităţile gestionării financiare a întreprinderilor aflate în situaţie de insolvabilitate
  • 1.3. Aspectele teoretico-metodologice ale gestionării întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova în condiţii de dificultate

CAPITOLUL II. Diagnosticul financiar al activităţii întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum
  • 2.1. Evoluţia şi tendinţele de dezvoltare ale sistemului cooperaţiei de consum
  • din Republica Moldova
  • 2.2. Diagnosticul financiar al activităţii unităţilor economice din sistemul cooperaţiei de consum
  • 2.3. Evaluarea stării de insolvabilitate a întreprinderilor cooperatiste

CAPITOLUL III. Perfecţionarea mecanismului de gestionare a insolvabilităţii în cadrul întreprinderilor cooperatiste din Republica Moldova
  • 3.1. Elaborarea mecanismului de restructurare financiară a întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova
  • 3.2. Perfecţionarea sistemului de gestionare şi monitorizare a situaţiilor de insolvabilitate a întreprinderilor din sistemul cooperatist
  • 3.3. Elaborarea şi aplicarea programelor de stabilizare, ca mecanism de gestiunare a întreprinderilor aflate în stare de insolvabilitate