Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impozitele indirecte şi orientările de reformare a acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor industriale


Autor: Caraganciu Galina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Elena Fuior
doctor, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 338.43 (043.2

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

creştere economică, impozite indirecte, taxa pe valoarea adăugată, accize, taxa vamală, politică fiscală, obiective şi instrumente ale politicii fiscale, sistem fiscal, presiune fiscală, sector industrial, armonizarea legislaţiei, model de simulare

Adnotare

Teza este destinată studiului influenţei impozitelor indirecte asupra activităţii întreprinderilor industriale. Anume în Republica Moldova aceasta problemă merită o atenţie deosebită. Aceste impozite au o pondere dominantă în formarea poverii fiscale. La rândul său povara fiscală este importantă pentru stabilirea nivelului de competitivitate a întreprinderilor industriale autohtone. Însă reducerea taxelor de impozitare induce micşorarea veniturilor bugetului naţional. Toate aceste determină oportunitatea atenţiei sporite din partea statului către reformarea acestui sector.

În cadrul cercetării autorul a studiat relaţia între impozitele indirecte şi activitatea agenţilor economici În baza exemplelor concrete au fost examinată influenţa nivelului de impozitarea asupra eficienţei întreprinderilor industriale. Autorul a stabilit că unul din factorii determinanţi al întăririi poziţiilor industriei naţionale este regimul de fiscalitate.

Autorul a propus unele metode de optimizare a cotelor impozitelor indirecte. Drept instrument de analiză, autorul a elaborat un model original. Acesta a permis pronosticarea activităţii întreprinderii în condiţiile reformării sistemelor de impozitare indirectă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice aferente impozitelor indirecte în cadrul activităţii întreprinderilor industriale
  • 1.1. Aspecte conceptuale privind fiscalitatea şi rolul ei în asigurarea creşterii economice
  • 1.2. Specificul impozitelor indirecte şi particularităţile aplicării acestora în practica mondială
  • 1.3. Incidenţa impozitelor indirecte asupra comportamentului agenţilor economici

CAPITOLUL II. Evaluarea rezultatelor activităţii sectorului industrial din republica moldova prin prisma impactului impozitelor indirecte asupra întreprinderilor industriale
  • 2.1. Tendinţe economico-sociale de dezvoltare a sectorului industrial şi rolul acestuia în asigurarea creşterii economice a ţării
  • 2.2. Efectele aplicării impozitelor indirecte în sectorul industrial din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Orientări de reformare a impozitelor indirecte în vederea susţinerii activităţii întreprinderilor industriale
  • 3.1 Optimizarea cotelor de impunere şi posibilităţi de aplicare a acestora în practica întreprinderilor industriale autohtone
  • 3.2 Fundamentele modelării simulare a proceselor economice
  • 3.3 Modelarea efectelor impozitelor indirecte: aspectul bugetar şi cel al activităţii întreprinderilor din sectorul industrial