Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite


Autor: Verdeş Angela
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 159.922/.923 (043.2)

Adobe PDF document 1.12 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

afectivitate, dezvoltare specifică a afectivităţii, situaţii sociale de dezvoltare diferite, agresivitate, frustraţie, ostilitate, anxietate, insecuritate, izolare, separare, intervenţii psihologice.

Adnotare

Cercetarea se centrează pe o problemă actuală din cadrul psihologiei dezvoltării contemporane – dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii de dezvoltare diferite (SSD). În lucrare, se descriu şi se analizează factorii, condiţiile şi specificul fenomenului dat.

În prima parte a cercetării, au fost incluse abordări teoretice fundamentale ale afectivităţii, prezentate şi analizate concepţiile diferitor autori privind dezvoltarea afectivităţii, locul şi rolul afectivităţii în formarea personalităţii preadolescenţilor în diferite situaţii sociale de dezvoltare. Au fost descrise şi analizate trei situaţii sociale de dezvoltare la vîrsta preadolescentă: familia completă favorabilă, familia temporar dezintegrată şi mediul de educare instituţionalizat. A fost stabilit că dezvoltarea favorabilă a afectivităţii se realizează în SSD nr. 1. Pentru SSD nr. 2 şi SSD nr. 3 este specifică dezvoltarea defavorizată a afectivităţii.

În experimentele de constatare realizate, a fost dovedit că dezvoltarea afectivităţii în vîrsta preadolescentă are caracter specific, determinat de situaţia socială de dezvoltare. Factori determinanţi în dezvoltarea afectivităţii sînt comunicarea, interacţiunea, activităţile preadolescentului cu maturul şi cu semenii lui; activitatea dominantă fiind atitudinea preadolescentului faţă de sine. Deosebirile stabilite în cadrul factorilor menţionaţi determină laturile specifice în conţinutul, dinamica, dezvoltarea afectivităţii pe parcursul preadolescenţei. Preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate şi cei din instituţiile rezidenţiale cresc în condiţii ce determină dezvoltarea defavorizată a afectivităţii şi apariţia unor componente cum sînt agresivitatea, anxietatea, toleranţă la frustrare joasă, neîncredere ş.a.

Activităţile formative orientate spre dezvoltarea favorabilă a afectivităţii, comunicarea şi interacţiunea copilului cu adultul şi cu semenii ne-au permis să compensăm şi să corectăm parţial procesul dezvoltării afectivităţii. De asemenea, am demonstrat că acţiunile compensatorii sînt mai eficiente la preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Abordări teoretice în psihologia contemporană
 • 1.1.Conceptualizări teoretice ale afectivităţii
 • 1.2. Aspecte psihologice ale afectivităţii la preadolescenţii din familiile
 • complete favorabile
 • 1.3. Dimensiuni ale afectivităţii la preadolescenţii din familiile temporar
 • dezintegrate
 • 1.4. Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în internate

CAPITOLUL 2. Cercetarea experimentală a afectivităţii la preadolescenţii din ssdd
 • 2.1. Metodologia desfăşurării experimentului de constatare
 • 2.2. Cercetarea experimentală a afectivităţii preadolescenţilor de 10-12 ani din SSDD
 • 2.2.1.Analiza particularităţilor afectivităţii la preadolescenţii de 10-12 ani
 • 2.2.2.Studierea stărilor agresive la preadolescenţii de 10-12 ani
 • 2.2.3. Cercetarea particularităţilor toleranţei frustrative la preadolescenţii de 10-12 ani
 • 2.2.4.Particularităţile de personalitate ale preadolescenţilor de 10-12 ani 2.2.5. Parametrii stărilor emoţionale şi caracterologice la preadolescenţii
 • de 10-12 ani
 • 2.3. Cecertarea experimentală a afectivităţii preadolescenţilor de 13-15 ani din SSDD
 • 2.3.1. Studierea particularităţilor afectivităţii la preadolescenţii de 13-15 ani
 • 2.3.2. Analiza stărilor agresive la preadolescenţii de 13-15 ani
 • 2.3.3. Cercetarea particularităţilor toleranţei la frustrare la preadolescenţii de 13-15 ani
 • 2.3.4. Specificul trăsăturilor de personalitate la preadolescenţii de 13-15 ani
 • 2.3.5. Stările emoţionale şi caracterologice ale preadolescenţilor de 13-15 ani

CAPITOLUL 3. Dezvoltarea afectivităţii favorabile la preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate şi la cei educaţi în internat
 • 3.1. Caracterizarea generală a programului de intervenţie psihologică
 • 3.2. Interpretarea rezultatelor experimentului formativ.