Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arestarea preventivă a învinuitului şi inculpatului în România (aspecte teoretice şi practice)


Autor: Bîndar Valerică
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihai Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

задержание, арест, мера пресечения, предварительный арест, уголовное право, уголовно-процессуальное право, обвиняемый, подсудимый, процессуальные гарантии, презумпция невиновности, предварительный арест обвиняемого, предварительный арест подсудимого

Adnotare

Lucrarea de faţă este consacrată cercetării ştiinţifice depline a problematicii legate de aplicarea măsurii preventive în formă de arestare preventivă a învinuitului şi inculpatului, astfel realizându-se un studiu complex şi aprofundat, finalitatea lui constând în elaborarea şi recomandarea soluţiilor teoretice şi practice în vederea perfecţionării actualului cadru normativ al instituţiei arestului preventiv.

Prezenta cercetare ştiinţifică cuprinde o evoluţie a măsurilor preventive în dreptul procesual penal român, prezentându-se elemente de drept comparat privind aplicarea acestei măsuri în legislaţia altor state, în special a Republicii Moldova, în relaţie cu prezumţia de nevinovăţie.

În elaborarea prezentei lucrări s-a pornit de la reglementările procesuale privind măsurile preventive, a fost analizată procedura penală şi disfuncţionalităţile ce apar în aplicarea acestor măsuri, arestarea preventivă fiind una dintre cele mai aspre măsuri preventive prevăzută de Codul de procedură penală român, precum şi în Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Noutatea ştiinţifică constă în realizarea unei cercetari complexe a aspectelor teoretice şi de practică a aplicării arestului preventiv de către organele de urmărire penală şi judecătoreşti, finalizată cu propuneri de eficientizare a aplicării acestei proceduri. Sunt examinate cazurile speciale în care se poate dispune această măsura, cauzele cu învinuit sau inculpat minor, magistrat, diplomat, sau persoană supusă procedurii de extrădare.

Această teză analizează conformitatea dreptului intern cu exigenţele articolului 5 “Dreptul la libertate şi la siguranţă” din Convenţia Europeană a drepturilor omului şi a libertăţiilor fundamentale, precum şi jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a drepturilor omului.

Concluziile şi recomandările înaintate de autor constituie o anumită contribuţie la dezvoltarea aspectelor teoretice şi practice privind aplicarea procedurii arestarii preventive, iar unele propuneri sunt direcţionate la îmbunătăţirea legislaţiei procesual penale în materia măsurilor preventive şi în special a arestării preventive din România şi Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Măsurile preventive – mijloc de realizare a scopului procesului penal
 • 1.1. Noţiunea, clasificarea şi scopul măsurilor preventive
 • 1.2. Reglementări procesuale privind măsurile preventive
 • 1.3. Respectarea prezumţiei nevinovăţiei în cazul procedurii de arestare preventivă

CAPITOLUL II. Procedura de aplicare a arestării preventive faţă de învinuit sau inculpat
 • 2.1. Consideraţii generale privind aplicarea arestului preventiv
 • 2.2. Aplicarea arestului preventiv faţă de învinuit sau inculpat
 • 2.3. Factorii care influenţează aplicarea arestului preventiv şi probele care demonstrează sustragerea învinuitului, inculpatului de la urmărirea penală şi judecată, zădărnicirea aflării adevărului sau continuarea activităţii infracţionale
 • 2.4. Durata arestării preventive a învinuitului sau inculpatului şi prelungirea acesteia
 • 2.5. Revocarea, înlocuirea şi încetarea de drept a arestării preventive a învinuitului sau inculpatului
 • 2.6. Cazuri speciale privind arestarea preventivă
 • 2.7. Căile de atac împotriva încheierilor de aplicare, revocare, încetare sau înlocuire a
 • arestului preventiv
 • 2.8. Arestul preventiv în legislaţia Republicii Moldova
 • 2.9. Arestarea preventivă a învinuitului, inculpatului prevăzută în legislaţiile altor ţări

CAPITOLUL III. Garanţiile procesuale în cazul aplicării măsurilor de arestare preventivă şi arestarea provizorie
 • 3.1. Obligaţiile organelor de urmărire penală şi ale instanţelor de judecată, în legătură cu arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului
 • 3.2. Arestarea provizorie în procedura extrădării conform legislaţiei României
 • şi Uniunii Europene
 • 3.3. Drepturile garantate de lege celor supuşi măsurilor preventive şi reparaţia pagubei materiale sau a daunei morale