Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Eficientizarea mecanismului de gestiune a piełei valorilor mobiliare în Republica Moldova


Autor: Bîrlea Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Oleg Buga
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Valori mobiliare, piaţa de valori mobiliare, bursa de valori, piaţa primară, piaţa secundară, acţiuni, integrare si globalizare economică, rolul statului, mecanism de gestiune, reglementare, supraveghere.

Adnotare

Scopul si obiectivele prezentei lucrări sunt determinate de necesitatea studierii si determinării perspectivelor de dezvoltare a pieŃei valorilor mobiliare în Republica Moldova.

Lucrarea este consacrată identificării problemelor generale care frînează dezvoltarea pieŃei valorilor mobiliare naŃionale si elaborarea unui set de propuneri privind eficientizarea mecanismului de gestiune a pieŃei valorilor mobiliare în Republica Moldova, ceea ce va contribui la cresterea eficienŃei atît a pieŃei valorilor mobiliare, cît si a economiei în ansamblu.

În lucrare, un loc aparte este rezervat determinării necesităŃii si importanŃei procesului de reglementare a pieŃei valorilor mobiliare ca element principal al mecanismului de gestiune a acestei pieŃe.

O atenŃie deosebită în lucrare este acordată cercetării rolului statului în dezvoltarea pieŃei valorilor mobiliare, сondiŃiile ce trebuie realizate de către Organele de Stat în scopul redresării pieŃei valorilor mobiliare în Republica Moldova. Lucrarea dezvăluie activitatea pieŃei primare si a pieŃei secundare a valorilor mobiliare, inclusiv si activitatea investiŃională pe piaŃa valorilor mobiliare a Republica Moldova.

Sunt tratate conceptele de integrare si globalizare, deoarece aceste fenomene au adus beneficii considerabile economiilor naŃionale si investitorilor. Ele oferă noi posibilităŃi de plasare a resurselor disponibile si totodată noi oportunităŃi de accesare a pieŃelor financiare.

Concluziile si recomandările formulate în lucrare determină semnificaŃia stiinŃifico-practică a lucrării. Implementarea recomandărilor propuse poate contribui la eficientizarea activităŃii pieŃei valorilor mobiliare din Republica Moldova. Materialele cercetării pot fi utilizate în procesul didactic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Principalele caracteristici ale piełei valorilor mobiliare
 • 1.1. Piaţa valorilor mobiliare: evoluţia, organizarea, funcţionarea si rolul ei în
 • economia de piaţă
 • 1.2. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova
 • 1.3. Gestiunea resurselor investiţionale în economia naţională prin intermediul pieţei valorilor mobiliare.
 • 1.4.Tendinţe actuale ale evoluţiei pieţei valorilor mobiliare

CAPITOLUL II. Bursa de valori si rolul prioritar al acesteia în gestiunea piełei valorilor mobiliare
 • 2.1. Istoric si evoluţie
 • 2.2. Rolul si locul bursei de valori pe piaţa valorilor mobiliare
 • 2.3. Bursa de valori - parte componentă a mecanismului de reglementare a pieţei valorilor mobiliare

CAPITOLUL III. Probleme fundamentale, premise si condiłii ale eficientizării mecanismului de gestiune a piełei valorilor mobiliare în Republica Moldova
 • 3.1. Necesitatea si importanţa reglementării ca element principal al mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare
 • 3.2.Funcţiile si formele organizatorice ale influienţei statale asupra mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare
 • 3.3. Modalităţi de eficientizare a mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova