Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Managementul investiţional – proces de sporire a competitivităţii şi dezvoltării inovaţiilor în telecomunicaţii


Autor: Gujuman Lucia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Josan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management investiţional, efecte ale activităţii investiţionale, inovaţie, inovaţie de produs, inovaţie de proces, creştere economică, competitivitate, performanţe, IP telefonie, telecomunicaţii, telefonie fixă, telefonie mobilă, reţele de comunicaţii, internet, internet în bandă largă, ecuaţie de regresie, corelaţie

Adnotare

Teza în cauză este dedicată cercetării rolului managementului investiţional la impulsionarea şi implementarea inovaţiilor care în final ar conduce la spre sporirea gardului de competitivitate la diferite nivele ale activităţii economice.

Reieşind din acest scop au fost concretizate esenţa şi etapele managementului investiţional, a fost efectuată o sinteză a opiniilor privind competitivitatea economică, sunt studiate procesul inovaţional şi indicatorii de performanţă. De asemenea este studiată interdependenţa dintre aceste elemente.

În partea practică a lucrării este investigata una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei cum este cea a telecomunicaţiilor. Aici sunt analizate principalele componente ale ramurii, sunt redaţi indicatorii ce caracterizează performantele, sunt identificate tendinţele la nivelul internaţional şi local. Se face un studiu comparativ al dezvoltării diferitor ramuri ale economiei naţionale. Este estimat efortul investiţional pentru componentele sectoriale majore din telecomunicaţii.

O atenţie deosebită este acordată procesului investiţional a ramurii de telecomunicaţii. În lucrare este amplu investigată activitatea investiţională al unui operator lider de pe piaţa de telecomunicaţii. În baza materialului empiric se demonstrează existenţa corelaţiei strânse dintre investiţii şi performanţa financiară. Se face o prognoză privind evoluţia rezultatelor financiare, sunt trasate direcţiile investiţionale şi estimate efectele acestora.

În baza dezvoltării sectorului transport de date se identifică eventuale direcţii de activitate în vederea edificării societăţii bazate pe cunoaştere şi acces la informaţie.

Importanţa practică a tezei constă în aceea că managerii firmelor din R. Moldova pot folosi teza şi direcţiile propuse de autor în calitate de suport teoretico-metodologic pentru perfecţionarea cunoştinţelor profesionale şi îmbunătăţirea managementului investiţional.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentele teoretice privind investiţiile, competitivitatea, inovaţiile şi rolul acestora în creşterea socioeconomică
  • 1.1. Impactul investiţiilor asupra creşterii social-economice
  • 1.2. Natura şi esenţa competitivităţii economice
  • 1.3. Activitatea inovaţională – factor de sporire a performanţelor întreprinderii

CAPITOLUL II. Studiul comparativ şi impactul investiţiilor asupra ramurii de telecomunicaţii la nivel mondial şi naţional
  • 2.1. Esenţa, rolul şi dezvoltarea telecomunicaţiilor la nivel mondial
  • 2.2. Piaţa telecomunicaţiilor din Republica Moldova
  • 2.3. Investiţiile în economia Republicii Moldova: competitivitatea ramurii de telecomunicaţii

CAPITOLUL III. Inovaţia şi competitivitatea prin prisma procesului investiţional
  • 3.1. Elaborarea modelului complex de estimare a performanţelor investiţionale
  • 3.2. Viziunea strategică de dezvoltare a tehnologiilor informaţional comunicative
  • 3.3. Perfecţionarea activităţii investiţionale în SA „Moldtelecom”