Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor financiare şi de asigurare)


Autor: Călugăreanu Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economia de piaţă, infrastructura pieţei, instrumentarul economic a infrastructurii, cheltuielile tranzacţionale, piaţa serviciilor de asigurare , riscuri de reprezentanţă în afaceri, serviciile financiare , overdraft, leasing, factoring

Adnotare

Teza de doctor este dedicată mecanismului de formare a instrumentelor economice ale infrastructurii pieţii, pe exemplul dezvoltării serviciilor financiare şi de asigurare. Scopul lucrării constă în evidenţierea tendinţelor contemporane de formare a infrastructurii pieţii economice, formarea unei viziuni sistemice despre funcţionarea infrastructurii, elaborarea recomandărilor cu privire la asigurarea creşterii economice în baza dezvoltării unui instrumentar economic nou, legat de realizarea managementului serviciilor de asigurare şi financiare.

În lucrare este argumentată actualitatea temei de cercetare, sunt stabilite scopurile, obiectivele şi obiectul cercetării, este prezentată o scurtă caracteristică a structurii lucrării şi noutatea ei ştiinţifică.

În teză au fost examinate bazele teoretice de formare şi organizare a infrastructurii pieţii economice, s-a analizat conceptul de „infrastructura de piaţă”- generalizînd opiniile savanţilor şi lucrările ştiinţifice. Au fost clasificate elementele infrastructurii, au fost examinate funcţiile şi principiile de dezvoltare, etapele şi particularităţile de formare a infrastructurii pieţii economice a Republicii Moldova. Au fost făcute concluzii cu privire la insuficienţa cercetărilor despre instrumentarul economic a managementului infrastructurii pieţii economice.

A fost examinată piaşia serviciilor de asigurare şi a instrumentarului de gestiun, a fost studiat mecanismul riscurilor de activitate, etc.

Deasemenea, s-a cercetat specificul serviciilor financiare ca instrumente economice