Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public


Autor: Ţarălungă Victoria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Teza

CZU 341.1. 8 (043.3)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

Drepturile omului, cooperare internaţională, drepturile copilului, mecanism internaţional de protecţie, reglementări internaţionale, particularităţile protecţiei drepturilor copilului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, interesul superior al copilului, Comitetul pentru drepturile copilului, protecţia specială a copilului, consultarea şi respectarea opiniilor copilului, drepturi participative ale copilului

Adnotare

Teza constituie un studiu ştiinţific cu caracter juridic în domeniul protecţiei internaţionale a drepturilor copilului. Instituţia protecţiei internaţionale a drepturilor copilului ca un ansamblu de norme internaţionale care reglementează colaborarea statelor privind asigurarea şi protecţia drepturilor copilului în toate sferele vieţii, constituie o parte componentă a protecţiei internaţionale a drepturilor omului, acesteia aplicîndu-se practic toate dispoziţiile ramurii respective. Totodată, această instituţie prezintă particularităţi datorită faptului că copilul, în virtutea imaturităţii sale fizice şi mentale, are nevoie de acordarea unor drepturi speciale şi a unei protecţii suplimentare.

În lucrare este determinat locul şi rolul instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în cadrul dreptului internaţional al dreptului omului, sunt elucidate şi analizate particularităţile acestei instituţii, este conturată evoluţia sa istorică, este analizat conţinutul juridic al principiilor specifice ale instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului.

De asemenea, sunt analizate prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, determinîndu-se particularităţile, locul acestui tratat în sistemul reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului şi aportul lui în dezvoltarea standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. O atenţie deosebită este acordată unor măsuri speciale de protecţie internaţională a drepturilor copilului, particularităţilor drepturilor copilului în cadrul familiei, precum şi particularităţilor realizării şi protecţiei drepturilor copilului în Republica Moldova, cu evidenţierea problemelor existente în domeniu şi cu prezentarea unor propuneri concrete în vederea soluţionării acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării se manifestă prin importanţa ei pentru lucrătorii practici, precum şi pentru realizarea reformei în domeniul protecţiei copilului. Lucrarea, de asemenea, ar putea fi folosită ca bază pentru realizarea altor lucrări ştiinţifice în domeniu şi utilizată în cadrul procesului didactic din învăţămîntul universitar juridic şi în popularizarea cunoştinţelor juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I - Instituţia protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în contextul dreptului internaţional al drepturilor omului
 • 1.1 Istoricul apariţiei şi dezvoltării instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor
 • copilului
 • 1.2 Principii specifice ale instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului

CAPITOLUL II – Particularităţile protecţiei internaţionale a drepturilor copilului
 • 2.1 Generalităţi privind particularităţile protecţiei internaţionale a drepturilor copilului
 • 2.2 Convenţia cu privire la drepturile copilului - text fundamental şi „fondator” al drepturilor copilului : concept şi particularităţi
 • 2.2.1. Definiţia Convenţională a noţiunii de „copil”
 • 2.2.2 Coraportul dintre Convenţia cu privire la drepturile copilului şi Pactele internaţionale cu privire la drepturile omului din 1966
 • 2.2.3 Rezervele şi apărarea obiectului şi scopului Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului
 • 2.3 Particularităţile drepturilor copilului în cadrul familiei
 • 2.4. Unele măsuri speciale de protecţie internaţională a drepturilor copilului
 • 2.4.1 Protecţia internaţională a copilului în caz de conflict armat
 • 2.4.2 Protecţia internaţională a copilului contra exploatării economice şi sexuale

CAPITOLUL III – Particularităţile realizării şi protecţiei drepturilor copilului în Republica Moldova
 • 3.1 Statutul juridic al copilului în Republica Moldova
 • 3.2 Protecţia drepturilor copilului în Republica Moldova: particularităţi şi dificultăţi


 •