Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chirtoacă Natalia, doctor, profesor universitarChirtoacă Natalia, doctor, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:18 septembrie 2008, nr.912
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală 12.00.10 ICJPS conducător 25.05.2018
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan 12.00.10 ICJPS conducător 25.05.2018
D Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public 12.00.10 ICJPS conducător 06.10.2016
D Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă 12.00.10 ICJPS conducător 06.10.2016
D Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional 12.00.10 ICJPS conducător 19.11.2015
D Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane 12.00.10 IISD conducător 11.11.2011
D Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public 12.00.10 IISD conducător 06.10.2010