Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Argumentarea clinică a restaurărilor directe şi indirecte în tratamentul anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la adulţi


Autor: Grigoriev Vladimir
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Şcerbatiuc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Anomalii de ocluzie clasa I Angle, dinţi frontali, restaurare

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele examenului complex şi particularităţile tabloului clinic al 102 (24 b., 78 f.) de pacienţi cu anomalii de ocluzie clasa I Angle, în vârstă de 18-35 ani, la care au fost supuşi tratamentului neortodontic 312 de dinţi. În baza rezultatelor investigaţiilor clinice şi paraclinice au fost elaborate principii şi metode noi de restaurare şi recunstruire directă a segmentului frontal al arcadelor dentare în cazul anomaliilor de ocluzie clasa I Angle, la adulţi, cu evaluarea rezultatelor obţinute.

În urma cercetărilor efectuate, au fost obţinute date epidemiologice ale răspândirii anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la populaţia matură. De asemenea a fost studiată structura acestor anomalii şi complicaţiile cel mai des întâlnite la acest grup de pacienţi.

Pe parcursul cercetărilor a fost elaborat şi aprobat un dispozitiv pentru biometria modelelor din ghips, care măreşte precizia măsurărilor necesare pentru diagnosticarea şi elaborarea planului de tratament în cazurile anomaliilor studiate, şi care este foarte simplu în exploatare.

Au fost examinate, la nivel macro- şi microscopic, suprafeţele ţesuturilor dure, şlefuite cu ajutorul frezelor diamantate cu granulozitate diferită . S-a depistat că, la preparare, în aceste ţesuturi apar microcrăpături, adâncimea şi numărul cărora este în dependenţă directă de granulozitatea frezei. Presupunerile, bazate pe studiul microscopic, au permis modernizarea procesului de prelucrare abrazivă a ţesuturilor dure, care au fost verificate cu succes prin studiul clinic. De asemenea, cercetările macro- şi microscopice, ne-au permis studierea grosimii stratului de adeziv, dintre ţesuturile preparate cu freze diamantate cu granulozitate diferită şi compozit. Acest fapt, ne-a oferit posibilitatea de a obţine un strat minimal de bonding, utilizând pentru prepararea ţesuturilor dure freze diamantate cu granulozitate scăzută.

Au fost determinate şi studiate modificările roenthgenologice de structură a laminei corticale dure a alveolelor dinţilor frontali. Cercetările au permis sistematizarea dereglărilor ocluzale în zona frontală a arcadelor dentare în trei grupuri în dependenţă de gradul de exprimare al acestor dereglări pe radioviziogramă.

În rezultatul cercetărilor efectuate, au fost elaborate şi studiate metode noi de restaurări directe şi indirecte ale dinţilor frontali, care au arătat rezultate înalte estetice şi funcţionale. Avantajul lor constă în economisirea timpului de lucru, simplicitate şi lipsa necesităţii utilajului suplimentar.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte clinice şi de terapie a anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la adulţi
 • 1.1. Dezvoltarea relaţiilor intermaxilare şi dento-maxilare
 • 1.2. Etiologia şi patogenia anomaliilor de ocluzie clasa I Angle
 • 1.3. Manifestări clinice
 • 1.4. Tratamentul pacienţilor adulţi cu anomalii clasa I Angle

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţii
 • 2.1. Metoda clinico-instrumentală de examinare a pacienţilor
 • 2.2 Studiul epidemiologic al anomaliilor de Clasa I Angle la adulţi şi structura lor
 • 2.3. Radioviziografia computerizată (RVG)
 • 2.3.1. Densitometria computerizată a laminei dure a alveolelor dinţilor frontali
 • 2.4. Biometria modelelor de diagnostic
 • 2.4.1. Dispozitiv pentru biometria modelelor diagnostice
 • 2.5. Examen microscopic
 • 2.5.1. Metode microscopice utilizate
 • 2.5.1.1.Microscopia Electronică cu Baliaj (MEB)
 • 2.5.1.2.Microscopia optică
 • 2.6. Parodontograma după Kurleandschi
 • 2.7. Metoda de obţinere a ocluzogramei
 • 2.8. Metoda de modelare matematică a schimbării forţelor asupra rădăcinii dintelui frontal după modificarea poziţiei lui prin restaurarea directă sau indirectă

CAPITOLUL III. Rezultatele examenului complex şi tratamentul pacienţilor adulţi cu anomalii de ocluzie clasa I Angle
 • 3.1. Epidemiologia anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la adulţi şi structura lor
 • 3.2 Studiul microscopic
 • 3.3.Studiul RVG
 • 3.4. Rezultatele modelării matematice a biomecanicii forţelor ocluzale în dependenţă de schimbarea poziţiei coroanei dintelui în cazul reconstrucţiei
 • 3.5. Metodele reconstruirii şi restaurării dinţilor separaţi sau arcadelor dentare în zona frontală în cazul anomaliilor dentare clasa I Angle şi complicaţiilor lor
 • 3.5.1.Descrierea metodelor propuse
 • 3.5.1.1. Metoda de restaurare a dintelui frontal (brevet de invenţie nr. 3473)
 • 3.5.1.2. Metoda de restaurare fără pivot a dinţilor frontali (brevet de invenţie nr. 3617)
 • 3.6 Metodele de tratament al anomaliilor de ocluzie clasa I Angle prin restaurări inderecte

CAPITOLUL IV. Deliberarea rezultatelor obţinute