Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Pluralitatea de infracţiuni


Autor: TALOŞ Constantin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Pluralitate de infracţiuni, pluralitate aparentă de infracţiuni, pluralitate reală de infracţiuni, concurs de infracţiuni, concurs ideal de infracţiuni, concurs real de infracţiuni, concurs omogen, concurs eterogen, unitate de infracţiuni, unitate legală de infracţiuni, unitate naturală de infracţiuni, recidivă, termini ai recidivei, forme ale recidivei, antecedent penal, recidivă simplă, recidivă periculoasă, recidivă deosebit de periculoasă, recidivist.

Adnotare

Prezenta lucrare reprezintă un studiu complex al instituţiei pluralităţii de infracţiuni în dreptul penal contemporan, în care sunt examinate dimensiunile teoretico-practice ale acestei categorii juridico-penale.

La realizarea acestui studiu a fost utilizată literatura juridică de specialitate şi practica judiciară autohtonă şi străină, asigurându-se, astfel, îmbinarea aspectelor teoretice cu soluţiile pronunţate de organele judiciare în cauzele penale referitoare la pluralitatea de infracţiuni. Lucrarea a fost elaborată în contextul noilor modificări legislative parvenite în materia pluralităţii şi unităţii de infracţiuni în Republica Moldova, care au fost fundamentate şi interpretate în mod adecvat de către autor. În compartimentul introductiv al tezei au fost supuse examinării problemele cu caracter general, cristalizându-se conceptul, formele, trăsăturile şi natura juridică a pluralităţii de infracţiunii. De asemenea, în acest cadru au fost trasate aspectele delimitative dintre pluralitatea reală de infracţiuni şi cea aparentă, punctându-se anumite criterii de rezonanţă practică de identificare a acestora.

Compartimentul al doilea al lucrării reprezintă o cercetare multiaspectuală a concursului de infracţiuni ca formă a pluralităţii de infracţiuni prin prisma relevării caracteristicilor conceptuale, tipologiei şi configuraţiei structurale ale modalităţilor sub care se prezintă. Printre elementele de noutate la acest comportament pot fi menţionate propunerile de lege ferenda făcute în contextul examinărilor critice a problematicii delimitării concursului de infracţiuni de unele forme particulare ale unităţii legale de infracţiuni. Din punct de vedere pragmatic au fost oferite anumite puncte de referinţe ce comportă utilitate practică la identificarea concursului de infracţiuni în coraport cu unitatea infracţională. Nu în ultimul rând a fost detaliat regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, trasându-se carenţele existente pe plan normativ şi soluţii de lichidare a lor.

În compartimentul final al lucrării a fost supusă abordării recidiva infracţională şi pluralitatea intermediară de infracţiuni, analizându-se conceptul, natura juridică, trăsăturile definitorii, formele şi regimul de sancţionare ale acestora. O atenţie aparte a fost acordată posibilităţii identificării unei pluralităţi intermediare de infracţiuni în legislaţia penală a Republicii Moldova, context în care au fost promovate anumite opinii originale ce se subscriu cu perfecţiune ideii de dezvoltarea a doctrinei penale.

Cuprins


I. Pluralitatea de infracţiuni – aspecte introductive
 • 1.1 Consideraţiuni generale privind pluralitatea de infracţiuni
 • 1.1.1 Conceptul şi natura juridică a pluralităţii de infracţiuni
 • 1.1.2 Formele pluralităţii de infracţiuni
 • 1.1.3 Trăsăturile esenţiale ale pluralităţii de infracţiuni
 • 1.2 Pluralitatea reală şi pluralitatea aparentă de infracţiuni: aspecte delimitative
 • 1.2.1 Pluralitatea reală de infracţiuni şi unitatea de infracţiune
 • 1.2.2 Pluralitatea de infracţiuni şi concursul de legi penale (concurenţa de norme juridico-penale)

II: Concursul de infracţiuni
 • 2.1 Conceptul şi caracterizarea concursului de infracţiuni
 • 2.1.1 Evoluţie, sediu normativ şi noţiunea concursului de infracţiuni
 • 2.1.2 Condiţiile de existenţă a concursului de infracţiuni
 • 2.2 Formele concursului de infracţiune
 • 2.2.1 Criterii de clasificare a concursului de infracţiuni
 • 2.2.2 Concursul real de infracţiuni
 • 2.2.2.1 Noţiunea şi caracterizarea concursului real de infracţiuni
 • 2.2.2.2 Concursul real simplu
 • 2.2.2.3 Concursul real caracterizat
 • 2.2.3 Concursul ideal de infracţiuni
 • 2.2.3.1 Conceptul şi condiţiile speciale de existenţă a concursului ideal de infracţiuni
 • 2.2.3.2 Modalităţile concursului ideal de infracţiuni
 • 2.2.4 Delimitarea concursului de infracţiuni de unitatea infracţională şi de concursul de legi penale
 • 2.2.4.1 Concursul de infracţiuni şi infracţiunea complexă
 • 2.2.4.2 Concursul real omogen şi infracţiunea continuată (prelungită)
 • 2.2.4.3 Concursul real omogen şi infracţiunea repetată în legislaţia penală a Republicii Moldova
 • 2.2.4.4. Concursul ideal de infracţiuni şi concursul de legi penale (concurenţa normelor juridico-penale)
 • 2.3 Sancţionarea concursului de infracţiuni
 • 2.3.1 Generalităţi privind sistemele de sancţionare a concursului de infracţiuni114
 • 2.3.2 Sancţionarea concursului de infracţiuni în legislaţia penală a României
 • 2.3.3 Sancţionarea concursului de infracţiuni în legislaţia penală a Republicii Moldova.

III: Recidiva de infracţiuni şi pluralitatea intermediară
 • 3.1 Conceptul şi caracterizarea recidivei de infracţiuni
 • 3.1.1 Conceptul recidivei infracţionale
 • 3.1.2 Trăsăturile recidivei de infracţiuni
 • 3.1.2 Modalităţi ale recidivei de infracţiuni
 • 3.2 Sancţionarea recidivei de infracţiuni
 • 3.3 Pluralitatea intermediară