Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Dimensiuni politice ale procesului de integrare europeană (Cazul Republicii Moldova)


Autor: Andrieş Vasile
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acord, aprofundare, cetăţenie, colaborare, comunitate, comisie, comitet, concepţie, confederaţie, consiliu, extindere, europenitate, federalism, geopolitică, globalizare, integrare, identitate naţională, identitate europeană, instituţie, interes, lege, organizaţie, politică, relaţii internaţionale, stat naţional, tratat, uniune, vecinătate, zonă.

Adnotare

Integrarea europeană este un fenomen multidimensional şi dinamic, care deja a transformat Uniunea Europeană într-un actor geopolitic activ. Studiată la început doar prin prisma istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale, integrarea europeană a devenit domeniul central de studiu al ştiinţei politice propriu-zise, dealtfel fiind atestată existenţa şi unei ştiinţe politice europene.

În prezenta lucrare, am încercat să efectuăm o analiză politologică a integrării europene, cercetând acest proces în toată complexitatea lui, utilizând pe lângă teoria relaţiilor internaţionale şi studii interdisciplinare, axându-ne în special pe teoria politică, studiul instituţiilor, geopolitică şi filozofia politică. Ne-am referit la asemenea domenii ale fenomenului integrării europene, precum: sistemul politic, cadrul legislativ, identitatea europeană, politicile comunitare şi în special cea externă, un rol central revenindu-i procesului de extindere spre Est. Au fost examinatele succesele şi insuccesele procesului integraţional, încercând de a identica principalele carenţe.

O altă dimensiune a lucrării reiese din relaţiile reciproce dintre cei doi actori: Uniunea Europeană şi Republica Moldova. În acest sens, au fost identificate două poziţii: cea a UE vis-avis de ţara noastră şi cea a conducerii de la Chişinău faţă de procesul integraţional. Din acest considerent, în cadrul tezei descriem acest proces evolutiv, analizând-ul detaliat.

Este de la sine înţeles că oricare stat, care şi-a propus de a adera la Comunitate a trebuit să îndeplinească o serie de condiţii. Totodată, am sesizat că fiecare a promovat o politică activă de monitorizare a realizărilor şi de promovare a unei imagini externe atractive. Acest factor a constituit logica capitolului trei, în care am încercat de a stabili care este imaginea reală a ţării noastre, ce eforturi au fost depuse şi care sunt principalele carenţe.

Cuprins


CAPITOLUL I. Integrarea europeană: abordări teoretico-metodologice
  • 1. Proiectul politic european: etape, procese şi interpretări analitice
  • 2. Fundamentele funcţionale şi conceptual-simbolice ale Uniunii Europene

CAPITOLUL II. Relaţiile Republici Moldova cu Uniunea Europeană în contextul extinderii comunităţii
  • 1. Evoluţia poziţiei Comunităţii Europene faţă de statul moldovenesc.
  • 2. Evoluţia dialogului politic moldo-european. Realizări şi perspective

CAPITOLUL III. Imaginea republicii moldova ca factor de integrare europeană
  • 1. Reflectarea imaginii Republicii Moldova în publicaţiile europene
  • 2. Dilemele promovării imaginii Moldovei pe arena europeană