Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea în dreptul constituţional


Autor: Adriana Hlipcă
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere constituţională, principii constituţionale ale răspunderii constituţionale, răspunderea juridică şi politică a Şefului de stat, răspunderea politică a Guvernului, răspunderea constituţională şi conflictul de interese, constituţionalizarea şi instituţionalizarea principiului constituţional al răspunderii membrilor Guvernului, demiterea Şefului de stat, punerea sub acuzare a Şefului de stat, lege a responsabilităţii ministeriale

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 163 de numiri, 122 pagini de text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 18 cărţi şi articole ştiinţifice.

răspundere constituţională, principii constituţionale ale răspunderii constituţionale, răspunderea juridică şi politică a Şefului de stat, răspunderea politică a Guvernului, răspunderea constituţională şi conflictul de interese, constituţionalizarea şi instituţionalizarea principiului constituţional al răspunderii membrilor Guvernului, demiterea Şefului de stat, punerea sub acuzare a Şefului de stat, lege a responsabilităţii ministeriale.

Scopul şi obiectivele. Lucrarea în cauză reprezintă studiul unei serii de probleme ce privesc răspunderea în dreptul constituţional, cu referire la aspectele răspunderii constituţionale a Şefului de stat, a Guvernului şi a membrilor lui, fiind axată pe o abordare complexă a problemei în baza legislaţiei în vigoare naţionale şi internaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.Sunt cercetate chestiunile şi aspectele cele mai pertinente, care se cer a fi explicate pentru o mai bună înţelegere a conceptelor în cauză şi pentru a pune în evidenţă importanţa răspunderii constituţionale a Şefului de stat, a Guvernului şi a membrilor lui, dar şi pentru a scoate în relief carenţele şi controversele care există deopotrivă în legislaţia de profil, în activitatea practică şi în doctrina de specialitate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. O atenţie deosebită a fost acordată răspunderii constituţionale ca formă a răspunderii juridice, au fost analizate detaliat principiile răspunderii în dreptul constituţional, subliniindu-se că Şeful statului nu răspunde pentru opiniile sale exprimate în exerciţiul mandatului. Investigaţia ştiinţifică în cauză şi-a propus efectuarea unui studiu comparat al raportului dintre răspunderea constituţională şi conflictul de interese, constituţionalizarea şi instituţionalizarea principiului răspunderii constituţionale a membrilor Guvernului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice ale acestei lucrări pot fi aplicate în practica legislativă. De asemenea, acestea pot fi utile în calitate de material didactic în procesul de studiu la facultăţile de drept ale universităţilor pe problemele dreptului constituţional şi dreptului constituţional comparat, precum şi în problemele ce ţin de domeniul administraţiei publice centrale.

Cuprins


1. VALORIFICAREA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 1.1.Răspunderea constituţională în contextul cercetărilor actuale
 • 1.2. Cadrul normativ al reglementării răspunderii constituţionale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. RĂSPUNDEREA CONSTITUŢIONALĂ - FORMĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1. Răspundere constituţională. Răspundere juridică
 • 2.2. Forme şi principii de răspundere în dreptul constituţional
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3.RĂSPUNDEREA CONSTITUŢIONALĂ A ŞEFULUI DE STAT
 • 3.1. Răspunderea Şefului statului în cadrul regimului constituţional
 • 3.2. Dispoziţii constituţionale privind răspunderea Şefului de stat în România
 • 3. 3. Interpretarea dispoziţiilor constituţionale privind răspunderea Şefului de stat în Republica Moldova
 • 3.4. Răspunderea constituţională şi conflictul de interese
 • 3. 5.Concluzii la capitolul 3

4. RĂSPUNDEREA CONSTITUŢIONALĂ A GUVERNULUI ŞI A MEMBRILOR LUI
 • 4. 1. Membrii Guvernului: între răspundere şi responsabilitate.
 • 4. 2. Constituţionalizarea principiului răspunderii membrilor Guvernului
 • 4 3. Instituţionalizarea principiului răspunderii constituţionale a membrilor Guvernului în dreptul comparat
 • 4.4.Concluzii la capitolul 4.