Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase


Autor: Kirmici Corina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspunderea juridică civilă, răspunderea delictuală, răspunderea solidară, produs, produs defectuos, producător, prejudiciu, prejudiciul moral, vinovăţie, consumator, protecţia consumatorului

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 195 numiri, o anexă, 167 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor dintre producător şi consumator, elucidarea aspectelor teoretice privind survenirea răspunderii juridice civile pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase. Se analizează aplicarea răspunderii în Republica Moldova şi în statele membre ale Uniunii Europene şi efectele aplicării răspunderii. Pentru o mai bună comprehensivitate a conţinutului lucrării au fost inserate speţe juridice din domeniul relevat, prezentînd astfel şi aspectul practic al răspunderii juridice pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase. Au fost puse în discuţie probleme legate de aplicarea răspunderii, calcularea prejudiciului ca urmare a procurării unui produs defectuos.

Atît noutatea cît şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, facînd-o mai compatibilă cu reglementările comunitare deja existente. Metodologia cercetării tezei constă în folosirea metodei analizei istorice, logice, comparative, sistemice, dinamice, de sinteză etc.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că în prezenta lucrare se încearcă o tratare exactă a reglementărilor juridice ce ţin de institul răspunderii juridice civile. În acest context, în lucrare este efectuată o analiză ştiinţifică complexă a institutului răspunderii juridice civile delictuale atît din punct de vedere teoretic cît şi practic. Acest material poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, pentru specialiştii din domeniul dreptului privat. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţămîntul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici.

Rezultatele tezei au fost prezentate la conferinţe ştiinţifice şi implimentate la elaborarea unui proiect de lege în domeniul energiei regenerabile, în scopul protejării consumatorilor ca urmare a utilizării unui amestec de biocombustibil defectuos.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE PRODUSE DEFECTUOASE
 • zzz
 • 1.1. Dimensiunea istorică a problemei răspunderii pentru produse defectuoase
 • 1.2. Analiza lucrărilor de specialitate în domeniul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase
 • 1.3. Concluzii

2. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE PRODUSE DEFECTUOASE
 • 2.1. Noţiuni generale privind răspunderea juridică civilă, delimitarea de alte forme de răspundere
 • 2.2. Fundamentarea obiectivă a răspunderii civile delictuale pentru produse defectuoase
 • 2.3. Reglementarea răspunderii juridice civile delictuale pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase.
 • 2.4. Concluzii

3. PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE DELICTUALE PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE PRODUSE DEFECTUOASE
 • 3.1. Particularităţile condiţiilor răspunderii civile delictuale pentru produse defectuoase (fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate, vinovăţia )
 • 3.2. Specificul prejudiciului cauzat de produse defectuoase
 • 3.3. Aspectele controversate şi definirea noţiunilor de producător, produs, defect
 • 3.4. Cauzele de exonerare de la răspundere ale producătorului
 • 3.5. Concluzii

ANALIZA IMPACTULUI REGLEMENTĂRII RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE DELICTUALE PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE PRODUSE DEFECTUOASE ASUPRA CONSUMATORILOR ŞI EFECTELE APLICĂRII EI
 • 4.1. Răspunderea juridică civilă delictuală pentru produse defectuoase în lumina normelor dreptului de protecţie a consumatorului
 • 4.2. Aplicarea răspunderii juridice civile delictuale pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase
 • 4.3. Efectele aplicării răspunderii juridice civile delictuale pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase.
 • 4.4. Concluzii