Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Drepturile omului la un mediu ambiant sănătos: aspecte ale dreptului internaţional


Autor: Abid Nasir Husein
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

dreptul la viaţă, dreptul la un mediu ambiant favorabil, securitate ecologică, drepturile ecologice ale omului, documente internaţionale, mecanismul de protecţie a drepturilor ecologice ale omului, accesul la informaţia ecologică

Adnotare

Conţinutul lucrării constă din Introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografiea din 155 numiri, 1 anexă, 173 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 de lucrări ştiinţifice.

Creşterea importanţei problemelor protecţiei mediului ambiant, asigurarea securităţii ecologice ale omului pentru opinia publică, pentru anumite state şi pentru comunitatea internaţională demonstrează actualitatea studierii drepturilor ecologice ale cetăţenilor drept una dintre căile de asigurarea a supremaţiei legii.

Scopul studiului – determinarea, în baza analizei legislaţiei, a practicii aplicării ei şi a doctrinei juridice, a sistemului elaborărilor teoretico-practice fundamentate existente şi consfinţirea acestora în legislaţie şi în practica de aplicare privind drepturile ecologice ale cetăţenilor, realizarea lor şi procedeele de apărare în scopul posibilităţii utilizării experienţei pozitive în practica de creare şi aplicare a legislaţiei ecologice în Republica Moldova.

Pentru atingerea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: a determina abordările unei posibile sistematizări a le drepturilor ecologice ale cetăţenilor; a propune clasificarea drepturilor ecologice ale cetăţenilor; a evidenţia şi a supune analizei elementele principale a instituţiei drepturilor ecologice ale; a determina abordările principale şi cele speciale şi trăsăturile specifice în reglementarea acestor relaţii.

Noutatea ştiinţifică. Prezenta teză de doctor este una dintre primele cercetări ştiinţifice speciale în care, în baza analizei comparativ-juridice a legislaţiei şi a doctrinei juridice ale statelor-membre ale Uniunii Europene şi a Republicii Moldova, se examinează abordările generale şi speciale ale problemei reglementării drepturilor ecologice ale omului.

Semnificaţia teoretică. În literatura ştiinţifică autohtonă lipsesc lucrările care ar conţine o analiză juridică comparativă a legislaţiei diferitelor state-membre ale Uniunii Europene şi a cadrului legislativ al Republicii Moldova din punctul de vedere al consolidării instituţiei drepturilor ecologice ale cetăţenilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. În baza analizei efectuate se determină conceptul şi sistemul drepturilor ecologice ale cetăţenilor, locul şi rolul lor atât în sistemul drepturilor şi obligaţiilor fundamentale inalienabile a omului şi cetăţeanului, cât şi în calitate de instituţie de drept independentă.