Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Suceveanu Natalia, doctor, conferenţiar universitarSuceveanu Natalia, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:3 iunie 2010, nr.1077
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgiei 12.00.10 Universitatea de Studii P... referent
conducător
Poalelungi Mihail
05.07.2022
D Tribunalele penale naţionale internaţionalizate 12.00.10 ICJPS referent
conducător
Balan Oleg
09.09.2022
D Libertatea de gândire în contextul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 12.00.10 ULIM referent
conducător
Poalelungi Mihail
16.12.2022