Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova


Autor: Odinokaia Ina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

protecţie socială, securitate socială, asistenţă socială, asigurare socială, risc social, dreptul protecţiei sociale, dreptul securităţii sociale, obiectul de reglementare a dreptului securităţii sociale, metoda de reglementare a dreptului securităţii sociale, principiile dreptului securităţii sociale

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 276 titluri, 7 anexe, numărul de publicaţii la tema tezei constituind 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări trebuie privit sub aspect bidimensional: în primul rând, caracterizarea criteriilor de structurare a dreptului protecţiei (securităţii) sociale pentru a evidenţia locul acestuia în cadrul sistemului dreptului; în al doilea rând, reliefarea importanţei practice a dreptului protecţiei (securităţii) sociale. Acest deziderat a fost realizat printr-un şir de obiective: situarea „dreptului protecţiei (securităţii) sociale‖ în cadrul sistemului dreptului şi corelaţia acestuia cu alte ramuri de drept; profilarea particularităţilor obiectului şi metodei de reglementare a dreptului protecţiei (securităţii) sociale; definirea şi elucidarea principiilor dreptului protecţiei (securităţii) sociale; argumentarea oportunităţii elaborării şi adoptării unui cod de securitate socială.

Noutatea şi originalitatea lucrării rezidă în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate din Republica Moldova a fost întreprinsă o încercare de a realiza o cercetare teoretică a conceptelor de protecţie socială şi „securitate socială şi argumentată necesitatea redenumirii ramurii dreptului protecţiei sociale în dreptul securităţii sociale. Au fost propuse definiţii proprii conceptelor de risc social, protecţie socială, securitate socială, dreptul securităţii sociale etc.; au fost realizate clasificări personale ale riscurilor sociale; a fost demonstrată oportunitatea sistematizării legislaţiei în domeniu, prin adoptarea unui Cod de securitate socială. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.

Semnificaţia epistemologică a lucrării rezidă în cercetarea ştiinţifică a criteriilor de structurare a dreptului securităţii sociale în cadrul sistemului dreptului, iar cea praxiologică în abordarea aspectelor practice ale funcţiilor şi principiilor dreptului securităţii sociale în scopul reliefării implicaţiilor acestora în procesele legiferării şi aplicării dreptului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi propunerile de lege ferenda pot fi de un real folos în procesul elaborării actelor normative, modificării şi amendării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Teza constituie o contribuţie modestă, dar considerăm temeinică la îmbogăţirea literaturii naţionale în domeniul dreptului protecţiei sociale şi poate fi utilizată în procesul didactic la facultăţile de drept ale instituţiilor superioare de învăţământ, căutându-şi potenţialii cititori în rândurile teoreticienilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor.