Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Locul şi rolul partidelor politice în exercitarea puterii de stat


Autor: Moldoveanu Dan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 329:342.5(043.3)=135.1 M 87.

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

partid politic, pluripartidism, pluralism politic, putre de stat, fracţiuni parlamentare, sistem de partide, sistem electoral, partid de guvernămînt, partid de opoziţie, coaliţie de partide.

Adnotare

Structura lucrării: introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 222 titluri, 159 pagini text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: dreptul constituţional.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul principal al investigaţiei este identificarea rolului şi locului partidelor politice în exercitarea puterii de stat. Întru realizarea acestui scop sa presupus realizarea următoarelor obiective: identificarea rolului şi locului partidelor politice în exercitarea puterii de stat; argumentarea legitimităţii puterii de stat din perspectiva partidelor politice; analiza procesului de instituţionalizare a partidelor politice în calitate de instituţii sociale cu caracter juridico-politic; analiza particularităţilor apariţiei şi evoluţiei partidelor politice în Republica Moldova şi România; cercetarea cadrului normativ al activităţii partidelor politice din Republica Moldova şi România; analiza imperativului ideologic al partidelor politice; identificarea şi investigarea aspectelor de conţinut a conexiunii dintre sistemele electorale – sistemele de partid; examinarea locului şi rolului partidelor politice în funcţionarea ramurilor puterii de stat.

Noutatea si originalitatea ştiinţifică: realizarea unei sinteze de ansamblu privind rolul şi activitatea partidelor în exercitarea puterii de stat; efectuarea unei analize aprofundate şi complexe a manifestării partidelor politice la toate nivelurile ascensiunii lor politice; conceptualizarea problemei doctrinelor politice din Republica Moldova; studierea ecuaţiilor funcţionării partidelor politice în cadrul organelor legislative. Originalitatea lucrării constă atât în specificul problemelor abordate, cât şi în caracterul ei complex.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Lucrarea îşi va aduce un aport benefic în cunoaşterea mai profundă a problemelor legate de organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova şi Romania. Lucrarea va fi utilă şi pentru organizaţiile nonguvernamentale, domeniul de activitate al cărora este foarte variat, incluzînd totodată probleme privind destinele democraţiei, participarea politică, perfectarea cadrului juridic şi a procedurilor şi mecanismelor politice ale statului. Teza reprezintă un material ştiinţific util procesului de studiu în instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar specializat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatel ştiinţifice a prezentei lucrări pot fi implementate în dezvoltarea democraţiei constituţionale, drepturilor exclusiv politice ale cetăţenilor, organizarea şi funcţionarea autorităților legislative şi a puterii executive în baza pluralismului politic.