Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare


Autor: Teleman Angela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Galina Chirică
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

competenţă şcolară, componentă delarativă a competenţei, componentă procedurală a competenţei, componentă conativă a competenţei, performanţă şcolară, curriculum, explorare/investigare, proces ecologic

Adnotare

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 126 titluri, 15 anexe, 126 pagini de text de bază, 33 de figuri, 38 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Teoria şi metodologia instruirii (Ştiinţe) în clasele primare

Scopul cercetării vizează fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea experimentală a unui model de formare a competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare în cadrul disciplinei Ştiinţe (I-IV).

Obiectivele cercetării urmăresc: determinarea gradului de elaborare a problemei cercetării în teoria şi practica ştiinţelor educaţiei; evidenţierea şi confruntarea accepţiunilor ştiinţifice asupra conceptului de competenţă şcolară; fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model structural al competenţei de explorare/ investigare a proceselor ecologice în cadrul disciplinei Ştiinţe în clasele primare; fundamentarea, elaborarea şi validarea unui model de formare a competenţei vizate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute vizează: precizarea conceptului de competenţă şcolară; modelizarea teoretică a structurii şi procesului de formare competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare în cadrul disciplinei Ştiinţe; determinarea principiilor generale şi specifice.

Semnificaţia teoretică a lucrăriiconstă în analiza şi sintetizarea reperilor epistemologice şi metodologice pentru conceperea modelului de formare a competenţei de explorare/investigarea a proceselor ecologice la elevii claselor primare.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: detalierea referenţialului curricular al competenţei vizate; inventarierea sistemului aferent de cunoştinţe declarative şi procedurale şi a nivelurilor taxonomice de manifestare; elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţei vizate; concretizarea dimensiunii conţinutale şi a celei acţionale a modelului de formare a competenţei.