Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondială


Autor: Jamil Oweidah
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în engleză

Cuvinte Cheie

exportul serviciilor, produse intelectuale, managementul potenţialului uman, gestiunea procesului educaţional, educaţie, studii, eficienţa educaţiei, antreprenoriat, eficienţa economică a exportului de servicii.

Adnotare

Gradul ştiinţific solicitat: teza de doctor în economie

Localitatea:Chişinău. Anul perfectării tezei: 2010

Structura tezei:introducere, analiza situaţiei în domeniul de investigaţie, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 198 titluri, 137 pagini text de bază, 18 tabele, 8 figuri, 8 anexe.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute – sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: exportul serviciilor, produse intelectuale, managementul potenţialului uman, gestiunea procesului educaţional, educaţie.

Domeniul de studiu: Economie mondială; Relaţii economice internaţionale.

Scopul şi obiectivele cercetării: Elaborarea, studierea bazei informaţionale şi organizatorice, instruirii economice în condiţiile integrării şi globalizării economice prin prisma exportului serviciilor intelectuale.

Obiectivele principale ale investigaţiei: constau în determinarea eficienţei economice a producţiei/serviciilor intelectuale prin prisma exportului eficient; abordarea sistemică şi metodologică a aprecierii eficienţei economice a comerţului în asigurarea cu produse educaţionale, intelectuale pe piaţa mondială.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În lucrare s-a argumentat definiţia omului modern de afaceri drept o persoană deosebită de pregătire profesională, cu funcţiile de administrare şi capacităţi specifice (personale) necesare; dezvoltarea noţiunii de piaţă ca sistem informaţional, relevarea noilor tendinţe în informatizarea economiei naţionale şi în activitatea antreprenorilor în condiţiile actuale; concretizarea concepţiei managerial-educaţionale ca sistem informaţional, inclusiv a definiţiei elementelor componente şi interacţiunea dintre ele, a principiilor de selectare a purtătorilor de informaţie şi a metodelor de prelucrare a acesteia; sistematizarea noilor particularităţi şi elaborarea principilor de asigurare informaţională a businessmenilor în sistemul „societate–piaţă”, luând calcul modul de abordare sistemică a activităţii; fundamentarea direcţiilor prioritare de eficientizare a comerţului internaţional cu produse educaţionale, intelectuale în condiţiile economiei concurenţiale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din direcţiile de eficientizare economică a principiilor, ce stau la baza selectării candidaţilor pentru pregătirea viitorilor manageri; identificarea direcţiilor prioritare de informatizare privind activitatea educaţională de antreprenori; elaborarea bazelor de date necesare pentru computerizarea activităţii antreprenoriale în Israel; argumentarea formelor organizaţionale şi a etapelor de pregătire a businessmenilor şi managerilor, inclusiv a programelor de instruire în clase specializate din colegii şi licee; evidenţierea formelor de organizare a instruirii businessmenilor şi atestării lor de stat, conţinutul standardelor cunoştinţelor economice necesare pentru obţinerea diplomei.