Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Crotenco Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitarCrotenco Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:18 septembrie 2008, nr.914
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Potenţialul de export al Republicii Moldova 08.00.14 ASEM membru CSS
conducător
Lupu Victoria
17.12.2014
D Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Hîncu Rodica
15.01.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Politici paternaliste ale ţărilor emergente în cadrul cooperării economice internaţionale 08.00.14 ULIM conducător 10.04.2014
D Evaluarea riscurilor economice în activitatea bancară internaţională 08.00.14 ULIM conducător 21.06.2013
D Problemele economice ale interacţiunii integrărilor regionale 08.00.14 ULIM conducător 14.06.2013