Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian


Autor: Mihalache Iurie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspunderea juridică civilă, răspunderea civilă contractuală, transport aerian, contractul de transport aerian, cărăuşul din transportul aerian, accident aerian, bilet electronic, asigurare de răspundere civilă, declararea valorii speciale a încărcăturii

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 451 titluri, 9 anexe, 178 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei reprezintă abordarea ştiinţifică a instituţiei răspunderii juridice civile a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian.

Scopul şi obiectivele lucrării se exprimă prin analiza în esenţă a răspunderii juridice civile a cărăuşului din transportul aerian de pasageri, bagaje şi mărfuri, reieşind din opiniile doctrinare şi prevederile legislaţiei civile naţionale, avînd ca obiectiv îmbogăţirea literaturii juridice în problemele vizate şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu, făcîndu-o mai compatibilă şi logic închegată cu cea internaţională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda. În acelaşi timp lucrarea constituie o investigaţie monografică în ale cărei pagini pentru prima dată a fost efectuată o examinare complexă a problemelor răspunderii juridice civile a cărăuşului din transportul aerian. În teză a fost tratată forma contractuală a răspunderii juridice şi fără a cerceta esenţa celei delictuale, care ar putea face obiectul unei lucrări aparte.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării se manifestă prin faptul că concluziile şi propunerile de lege ferenda înaintate pot fi utile în procesul de perfecţionare a legislaţiei privind răspunderea juridică a cărăuşului din Republica Moldova.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările efectuate în lucrare pot fi utilizate cu succes în activitatea ştiinţifică şi didactică prin perfecţionarea curriculei la ciclul universitar I Licenţă şi II Masterat, precum şi în practica contractuală a companiilor aeriene. Rezultatele tezei au fost implementate cu succes în pregătirea cursului universitar la disciplina Dreptul transporturilor.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE A CĂRĂUŞULUI DIN TRANSPORTUL AERIAN
 • 1.1. Aspecte privind definirea şi formele răspunderii juridice civile
 • 1.2. Sinteza materialelor ştiinţifice în domeniul răspunderii juridice civile a cărăuşului din transportul aerian
 • 1.3. Natura juridică a răspunderii civile a cărăuşului din transportul aerian
 • 1.4. Izvoarele juridice de reglementare şi evoluţia legislaţiei privind răspunderea juridică civilă a cărăuşului din transportul aerian
 • 1.5. Condiţiile angajării răspunderii juridice civile a cărăuşului din transportul aerian
  • 1.5.1. Existenţa prejudiciului: prejudiciul material, prejudiciul moral şi venitul ratat
  • 1.5.2. Fapta ilicită
  • 1.5.3. Legătura de cauzalitate
  • 1.5.4. Vinovăţia: dolul şi culpa. Prezumţia vinovăţiei cărăuşului din transportul aerian
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ CONTRACTUALĂ A CĂRĂUŞULUI ÎN TRANSPORTUL AERIAN DE PERSOANE
 • 2.1. Contractul de transport aerian de pasageri. Biletul electronic
  • 2.1.1. Сărăuşul ca subiect al raporturilor juridice din transportul aerian
  • 2.1.2. Răspunderea cărăuşului pentru întîrzierea şi anularea zborurilor
  • 2.1.3. Repararea prejudiciului în caz de vătămare corporală sau deces
 • 2.2. Contractul de transport aerian de bagaje
  • 2.2.1. Analiza juridică a contractului de transport aerian de bagaje
  • 2.2.2. Despăgubirea pentru pierderea şi deteriorarea bagajelor
 • 2.3. Specificul răspunderii cărăuşilor la zborurile realizate prin conexiune
 • 2.4. Compensarea daunelor morale
 • 2.5. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ CONTRACTUALĂ A CĂRĂUŞULUI ÎN TRANSPORTUL AERIAN DE MĂRFURI
 • 3.1. Contractul de transport aerian de mărfuri ca izvor al răspunderii civile a cărăuşului
 • 3.2. Răspunderea pentru pierderea şi deteriorarea mărfurilor
 • 3.3. Repararea prejudiciului în situaţia declarării valorii speciale a mărfii
 • 3.4. Termenele de prescripţie şi procedura înaintării pretenţiilor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3