Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale


Autor: Osmatescu Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victoria Lupu
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.14-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ZEL, integrare economică regională, internaţionalizare, cooperare transfrontalieră, administraţie, zone libere teritoriale, zone libere de regim, modele, avantaje economice, competitivitate, difuzie, tipuri, concepţie, structură administrativă, exporturi, importuri, evoluţie, economie

Adnotare

În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) constituie structuri teritorial-economice ce dispun de un potenţial enorm al antreprenoriatului care asigură creşterea nivelului de dezvoltare a regiunilor unde sunt amplasate, creşterea nivelului de ocupare şi a veniturilor populaţiei, soluţionarea problemelor prioritare de ordin economic şi social.

Scopul investigaţiilor constă în estimarea impactului ZEL asupra procesului de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice externe. Obiectivele lucrării sunt: analiza formelor şi tipurilor de ZEL; demonstrarea legăturilor directe între procesul de integrare economică şi constituirea ZEL şi necesitatea includerii acestora ca etapă primară în acest proces; estimarea impactului ZEL asupra dezvoltării economiilor naţionale; identificarea direcţiilor de dezvoltare a ZEL în Republica Moldova; elaborarea unei concepţii-strategii în vederea perfecţionării activităţii ZEL în Republica Moldova. Scopul şi obiectivele au determinat structura logică a tezei, care include introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 126 de denumiri, 11 anexe, 123 pagini de text de bază, 8 figuri şi 5 tabele.

Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în următoarele momente: elaborarea unei variante de clasificare a tipurilor de ZEL; elaborarea modelului evolutiv-structural al ZEL; propunerea unui proiect legislativ cu privire la ZEL; identificarea punctelor de reper în vederea elaborării unei concepţii-strategii cu privire la ZEL, aliniate la condiţiile Republicii Moldova; determinarea raportului direct dintre procesul de integrare economică şi ZEL.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei se reduc la analiza tendinţelor de bază ale relaţiilor dintre procesul de integrare economică şi zonele economice libere, precum şi specificul creării şi funcţionării acestora atât în lume, cât şi în Republica Moldova, sub aspect de conţinut, derulare, trăsături specifice, demonstrarea posibilităţilor de a modela procesul de difuzare şi eficientizare a zonelor economice libere, utilizând metode contemporane de cercetare. Au fost enumerate propuneri concrete privind eficientizarea ZEL din Republica Moldova.

Cuprins


1. CORELAŢIA DINTRE ZONELE ECONOMICE LIBERE ŞI PROCESUL DE INTEGRARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ : ABORDĂRI TEORETICE
 • 1.1. Integrarea economică internaţională şi zonele economice libere
 • 1.2. Tipologia zonelor economice libere
 • 1.3. Diferite generaţii şi evoluţia structurală a zonelor economice libere
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL ZONELOR ECONOMICE LIBERE ÎN PROCESUL INTEGRĂRII ECONOMIILOR NAŢIONALE ŞI A REGIUNILOR ÎN SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 • 2.1. Aportul zonelor economice libere în crearea infrastructurii de arterii comerciale şi de transport
 • 2.2. Particularităţile zonelor economice libere ca canale transfrontaliere de circulaţie a capitalului
 • 2.3. Importanţa zonelor economice libere în alinierea condiţiilor interne şi externe de dezvoltare a antreprenoriatului pe baza tehnologiilor inovaţionale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MECANISMUL ECONOMICO-ORGANIZATORIC DE FUNCŢIONARE A ZONELOR ECONOMICE LIBERE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Experienţa mondială de formare a bazei legislative în crearea şi funcţionarea zonelor economice libere – paralele cu Republica Moldova
 • 3.2. Modelul organizatorico-instituţional al zonelor economice libere aliniat la condiţiile Republicii Moldova
 • 3.3. Condiţiile economice şi regimul de funcţionare a antreprenoriatului în zonele economice libere din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3