Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane


Autor: Cauia Alexandr
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conflict armat, combatant, „combatant ilegal”, necombatant, mercenar, voluntar, criminal de război, terorist, angajat al Companiilor Militare Private, membru al FMP

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia care include 217 surse, text de bază 165 pagini. Rezultatele sunt expuse în 12 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrare reprezintă un studiu asupra statutului juridic al combatantului prin prisma provocărilor generate de conflictele armate contemporane şi a normelor legale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul investigaţiei este analiza teoretică a elementelor statutului de combatant, iar obiectivele lucrării rezidă în cercetarea şi analiza evoluţiei statutului juridic al combatantului şi al combatantului nelegal, a regimului juridic de protecţie a persoanelor implicate direct în ostilităţi, a mecanismelor de protecţie a jurnaliştilor, a garanţiilor juridice conferite combatanţilor, a protecţiei juridice a necombatanţilor, poziţiei femeilor-combatanţi şi a copiilor-combatanţi, a statutului juridic al membrilor СMP în coraport cu statutul de combatant, a distincţiilor dintre terorist şi combatant, a conceptului de participare directă în cadrul ostilităţilor, a statutului juridic al participanţilor la conflictul de pe Nistru din 1992.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a studiului constă în analiza minuţioasă i multiaspectuală a statutului juridic al combatantului în cadrul conflictelor armate contemporane, iar problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unei noi abordări a statutului juridic al combatantului prin prisma dificultăţilor generate de: conflictele armate „asimetrice”, „războiul contra terorismului”, implicarea CMP şi statutul contingentelor ONU în conflictele armate.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea conţine rezultatele şi concluziile obţinute pe parcursul cercetării problemei abordate şi prezintă o serie de soluţii cu valoare teoretică şi practică. Rezultate obţinute urmează să suplinească volumul lucrărilor autohtone de drept internaţional umanitar.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute ar putea fi utilizate pe larg de către angajaţii Ministerului Apărării şi ai Ministerului Educaţiei în procesul de elaborare a planurilor de studii şi programelor analitice la disciplina „Drept Internaţional Umanitar”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Enunţurile elaborate, concluziile şi recomandările formulate au fost utilizate pe larg atât în procesul de elaborare a programelor analitice, cât şi în procesul de desfăşurare a cursului de Drept Internaţional Umanitar în cadrul ULIM şi a Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.

Cuprins


1. STATUTUL DE COMBATANT - REFLECŢII NORMATIVE ŞI DOCTRINARE
 • 1.1. Reglementarea statutului juridic al combatantului prin intermediul actelor normative internaţionale
 • 1.2. Reflecţii doctrinare contemporane asupra noţiunii de combatant
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE STATUTULUI JURIDIC AL UNOR CATEGORII DE PARTICIPANŢI LA CONFLICT
 • 2.1. Esenţa pseudo-conceptului de „combatant ilegal”
 • 2.2. Protecţia juridică a categoriilor de participanţi care nu beneficiază de statutul de combatant
 • 2.3. Tratamentul aplicat jurnaliştilor şi corespondenţilor de război în cadrul conflictelor armate contemporane
 • 2.4. Calificarea juridică a statutului angajaţilor Companiilor Militare Private prin prisma statutului de combatant
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. GARANŢIILE JURIDICE INTERNAŢIONALE CARACTERISTICE STATUTULUI DE COMBATANT
 • 3.1. Drepturile şi obligaţiile combatantului în cadrul conflictelor armate contemporane
 • 3.2. Poziţia juridică şi regimul de protecţie al necombatanţilor în cadrul ostilităţilor…
 • 3.3. Regimul juridic al combatanţilor ce beneficiază de un regim suplimentar de protecţie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CALIFICAREA STATUTULUI JURIDIC DE COMBATANT PRIN PRISMA PROVOCĂRILOR GENERATE DE CONFLICTELE ARMATE CONTEMPORANE
 • 4.1. Tratamentul juridic al participanţilor în cadrul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii
 • 4.2. Raportul terorist-combatant prin prisma „războiului contra terorismului”
 • 4.3. Participarea directă la ostilităţi – un criteriu de definirea a statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane
 • 4.4. Necesitatea redefinirii statutului juridic al combatantului prin prisma provocărilor generate de conflictele armate contemporane
 • 4.5. Determinarea statutului juridic al participanţilor în cadrul conflictului armat de pe Nistru
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI