Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Psihodiagnoza tulburărilor de personalitate prin intermediul Sistemului Electronic de Asistenţă Diagnostică


Autor: Ţopa Diana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Cuvinte Cheie

psihodiagnoză, simptom specific, simptom organic, tulburare de personalitate, coeficient de intensitate, pondere, obligativitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 164 referinţe bibliografice, 3 anexe, 120 pagini text de bază, 15 tabele şi 17 figuri. Rezultatele cercetării sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul studiului: psihodiagnoza personalităţii.

Scopul cercetării constă în fundamentarea unui model integrator de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate, materializat printr-un instrument modern de psihodiagnoză. Obiectivele cercetării: a analiza metodele de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate; a determina principiile şi factorii determinanţi în psihodiagnoză; a elabora modelul integrator; a sistematiza şi integra simptomele într-un sistem unic de psihodiagnoză; a elabora instrumentul Sistemul Electronic de Asistenţă Diagnostică.

Inovaţia ştiinţifică: au fost determinate principiile de bază a psihodiagnozei tulburărilor de personalitate; au fost relevaţi factorii noi: ponderea, obligativitatea şi coeficientul de intensitate; a fost elaborat modelul integrator de psihodiagnoză, care abordează tulburările de personalitate ca fiind un set de simptome intercorelate sistemic cu pondere diferită în cadrul fiecărei tulburări de personalitate; a fost elaborat un instrument valid de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate - SEAD.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea unui model integrator de psihodiagnoză a tulburărilor specifice şi organice de personalitate şi elaborarea instrumentului computerizat – SEAD, adaptat la specificul subiecţilor din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în definirea şi abordarea complexă a tulburărilor specifice şi organice de personalitate, a metodelor de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate şi argumentarea ştiinţifică a necesităţii dezvoltării metodelor noi.

Valoarea aplicativă a cercetării. Cercetarea realizată permite implementarea unui model integrator de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate, prin intermediul instrumentului computerizat SEAD, adaptat la specificul subiecţilor din Republica Moldova, atât în sistemul de sănătate mentală, cât şi în alte domenii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Valorificarea practică a modelului şi instrumentului elaborat s-a realizat în cadrul laboratorului de psihodiagnoză a Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie Rezultatele, în perioada 2003-2004.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN PSIHODIAGNOZA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE
 • 1.1. Definirea tulburărilor specifice de personalitate
 • 1.2. Definirea tulburărilor organice de personalitate
 • 1.3. Evoluţia metodelor de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA MODELULUI DE PSIHODIAGNOZĂ A TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE
 • 2.1. Principiile de fundamentare a modelului elaborat
 • 2.2. Definirea modelului de psihodiagnoză a tulburărilor de personalitate
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA MODELULUI DE PSIHODIAGNOZĂ A TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE
 • 3.1. Structura Sistemului Electronic de Asistenţă Diagnostică
 • 3.1.1. Definirea SEAD
 • 3.1.2. Arhitectura şi algoritmul de funcţionare SEAD
 • 3.2. Selectarea informaţiilor şi formarea tabelelor din SEAD
 • 3.3. Selectarea întrebărilor pentru anchetele SEAD.
 • 3.4. Etapele şi rezultatele testării tulburărilor de personalitate prin intermediul Sistemului Electronic de Asistenţă Diagnostică
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI