Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat, profesor cercetătorBolboceanu Aglaida, doctor habilitat, profesor cercetătorTeze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității 19.00.07 UPSC referent
conducător
Racu Jana
25.10.2019
D Factorii psihosociali ai burnout-ului cadrului didactic școlar 19.00.05 ULIM referent
conducător
Rusnac Svetlana
07.11.2019
D Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Achirii Ion
27.11.2019
D Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj 19.00.05 ULIM referent
conducător
Rusnac Svetlana
28.11.2019

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic 19.00.05 ISE conducător 15.03.2019
D Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova. 19.00.05 ISE conducător 23.11.2018
DH Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor 19.00.07 UPSC conducător 23.11.2018
D Dificultăţile comunicării în familiile din zonele supuse timp îndelungat atacurilor aeriene 19.00.05 ISE conducător 16.02.2017
D Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semenii 19.00.05 USM conducător 15.11.2016
D Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză 19.00.05 ISE conducător 28.05.2015
D Implicarea conştiinţei de sine în sistemul de valori al personalităţii adolescentului 19.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Fundamente psihologice ale optimizării gîndirii studenţilor-medici în situaţia de urgenţă medicală 19.00.07 conducător 17.04.2008
D Raportul dintre aptitudinile pentru arta plastică şi cele generale în perioada de şcolaritate 19.00.07 conducător 21.12.2006