Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea materială – modalitate a răspunderii juridice (aspecte teoretico-practice)


Autor: Giurcău Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.01-25.12.03
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere materială, răspundere patrimonială, răspundere juridică, dreptul de proprietate, instituţia patrimoniului, mijloc de apărare, funcţie reparatorie, prejudiciu

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este structurată în introducere, ca iniţiere în studiu, patru capitole urmate de sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie din 248 numiri, 176 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Îl prezintă relaţiile sociale ce se formează în sfera conexiunii instituţiei răspunderii materiale cu patrimoniul şi dreptul de proprietate al subiectelor de drept şi de asemenea argumentarea necesităţii studiului cumulat al acestora. Sunt prezentate argumente vis-à-vis de necesitatea operării cu sintagma de răspundere materială în cadrul răspunderii juridice specific multiplelor ramuri de drept.

Scopul şi obiectivele cercetării. Prezentul studiu are ca scop cercetarea răspunderii juridice materiale ca instituţie interramurală şi modalitate a răspunderii juridice, în calitate de factor ce exercită un sensibil impact asupra dreptului de proprietate al subiectului ce este tras la răspundere materială, pe de o parte, dar şi în calitate de element structural funcţional al asigurării exercitării dreptului de proprietate. Ca obiective, menţionăm: analiza criteriilor ce delimitează formele de răspundere juridică şi determinarea locului şi rolului răspunderii materiale în sistemul dreptului de proprietate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că teza reprezintă una dintre primele cercetări în abordarea problemelor teoretice şi practice privind răspunderea materială precum şi manifestarea răspunderii materiale ca modalitate de răspundere în sistemul răspunderii juridice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea conceptului de răspundere materială ca modalitate a răspunderii juridice şi impactul ei asupra instituţiei dreptului de proprietate.

Valoarea aplicativă a lucrării. Principiile şi concluziile formulate şi fundamentate în lucrare completează, dezvoltă şi concretizează în mare măsură unele compartimente din teoria generală a statului şi dreptului, cît şi altor ramuri de drept.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Elementele de noutate, analizele critice şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în elaborarea de studii ştiinţifice privitoare la conceptul de „răspundere juridică materială”, „apărarea dreptului de proprietate” în predarea cursului de teorie generală a dreptului, dar şi în activităţile organelor de ocrotire a dreptului.

Cuprins


1. FENOMENUL RĂSPUNDERII JURIDICE MATERIALE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Studii de drept în materie de răspundere juridică materială în sistemul relaţiilor de proprietate
 • 1.2. Cadrul normativ privind reglementarea juridică a dreptului de proprietate şi a răspunderii materiale în sistemul de reglementare socia
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. DREPTUL DE PROPRIETATE – DREPT CONSTITUŢIONAL INALIENABIL AL OMULUI
 • 2.1. Locul şi rolul dreptului de proprietate în sistemul valorilor sociale
 • 2.2. Patrimoniul şi dreptul patrimonial
 • 2.3. Garanţiile dreptului de proprietate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. NATURA SOCIALĂ ŞI DE DREPT A RĂSPUNDERII MATERIALE
 • 3.1. Aspecte metodologice şi doctrinare în conceptualizarea categoriei de răspundere juridică
 • 3.2. Răspunderea materială mijloc de apărare a dreptului de proprietate
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL RĂSPUNDERII MATERIALE ASUPRA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN ALTE DOMENII DE REGLEMENTARE NORMATIVĂ
 • 4.1. Răspunderea materială în dreptul muncii
 • 4.2. Răspunderea materială pentru prejudicii nepatrimoniale în materia dreptului administrativ
 • 4.3. Răspunderea materială pentru cauzarea de daune ecologice
 • 4.4. Răspunderea materială în domeniul dreptului comercial şi al executării bugetului de stat
 • 4.5. Răspunderea materială a magistraţilor pentru erori judiciare
 • 4.6. Răspunderea materială a militarilor
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI