Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul reprezentărilor grafice în eficientizarea studierii matematicii


Autor: Sava Angela Teodora
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reprezentare grafică, eficientizarea învăţării, competenţe matematice, construcţii grafice, organizatori grafici

Adnotare

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 179 titluri, 5 anexe, 141 pagini de text de bază, 66 de figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la teoria şi metodologia instruirii la matematică în clasele de gimnaziu. Scopul cercetării: Fundamentarea teoretică şi metodologică şi validarea experimentală a unui model de eficientizare a predării-învăţării matematicii şi de formare şi dezvoltare a competenţelor matematice la elevii de gimnaziu prin utilizarea reprezentărilor grafice.

Obiectivele lucrării sunt: prezentarea gradului de elaborare a problemei cercetării în teorie şi practică; evidenţierea şi confruntarea accepţiunilor ştiinţifice asupra conceptului de reprezentare grafică; fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model structurat al utilizării reprezentărilor grafice în cursul gimnazial de matematică; verificarea experimentală a eficacităţii utilizării modelului elaborat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute vizează: definirea conceptului de reprezentare grafică; actualizarea conceptelor teoretice aferente conceptului de reprezentare grafică; utilizarea reprezentărilor grafice în activităţi de predare, recapitulare sau sistematizare a cunoştinţelor, înţelegerea textului unei probleme, rezolvare de probleme matematice; elaborarea unui model operaţional de dezvoltare a competenţelor matematice la elevii de gimnaziu prin utilizarea reprezentărilor. Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a utilizării reprezentărilor grafice în activităţi curriculare şi extracurriculare pentru eficientizarea învăţării şi formarea competenţelor matematice la elevii de gimnaziu.

Importanţa teoretică a lucrării constă în: analiza şi sistematizarea reperelor epistemologice şi metodologice referitoare la rolul reprezentărilor grafice în formarea competenţelor matematice la elevii claselor de gimnaziu; elaborarea modelului structurat de integrare a reprezentărilor grafice în actul educaţional la matematică; abordarea conceptului de reprezentare grafică din perspectivă motivaţională.

Valoarea aplicativă a lucrării constă: în determinarea rolului, conţinutului şi locului reprezentărilor grafice în actul educaţional la matematică; în posibilitatea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor matematice la elevii de gimnaziu; în utilizarea modelului structurat de integrare a reprezentărilor grafice în actul educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în instituţii de învăţământ preuniversitar din România şi în învăţământul universitar din Republica Moldova.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE GENERALE PRIVIND ROLUL REPREZENTĂRILOR GRAFICE LA STUDIEREA MATEMATICII ÎN GIMNAZIU
 • 1.1. Caracteristici psihopedagogice ale formării şi dezvoltării proceselor cognitive şi reglatorii la elevi la treapta gimnazială
 • 1.2. Aspecte didactice ale formării şi dezvoltării proceselor cognitive şi reglatorii în procesul studierii matematicii în gimnaziu
 • 1.2.1. Formarea şi dezvoltarea proceselor cognitive la elevii din gimnaziu prin intermediul matematicii
 • 21
 • 1.2.2. Particularităţile studierii matematicii în gimnaziu în baza principiului unităţii dintre senzorial şi raţional
 • 1.3. Reprezentările grafice şi procesul educaţional la matematică în gimnaziu
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL REPREZENTĂRILOR GRAFICE ÎN EFICIENTIZAREA STUDIERII MATEMATICII
 • bbbb
 • 2.1. Tipuri de reprezentări grafice utile în învăţarea matematici
 • 2.2. Modelul de integrare a reprezentărilor grafice în procesul de învăţare a matematicii
 • 2.3. Metodologia utilizării modelului de integrare a reprezentărilor grafice în procesul didactic la matematică
 • 2.4. Eficientizarea învăţării matematicii în gimnaziu prin utilizarea reprezentărilor grafice
 • 2.4.1. Reprezentările grafice, factor motivaţional în învăţarea matematicii
 • 2.4.2. Soft-uri educaţionale bazate pe reprezentări grafice
 • 2.4.3. Utilizarea reprezentărilor grafice în activităţi matematice extracurriculare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI APLICĂRII MODELULUI STRUCTURAT DE INTEGRARE A REPREZENTĂRILOR GRAFICE ÎN ACTUL EDUCAŢIONAL LA MATEMATICĂ
 • 3.1. Planificarea experimentului pedagogic
 • 3.2. Descrierea demersului experimental
 • 3.2.1. Experimentul de constatare
 • 3.2.2. Experimentul de formare
 • 3.2.3. Experimentul exploratoriu
 • 3.3. Implementarea experimentală a Modelului structurat de integrare a reprezentărilor grafice în actul educaţional la matematică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE