Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele ştiinţifice ale procesului de uscare a produselor oleaginoase cu aplicarea impulsionară a câmpurilor electromagnetice


Autor: Bernic Mircea
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-05.18.12-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document3.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

uscare, sursă de căldură prin impuls, cătină albă, migdal, floarea-soarelui

Adnotare

Teza este expusă pe 237 pagini, include introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 341 surse, 20 tabele şi 103 figuri, 21 anexe. Rezultatele sunt publicate în 74 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară.

Scopul lucrării: extinderea ştiinţifică şi aplicativă a principiilor teoretice ale fenomenelor de transfer la uscare în câmpuri electromagnetice de frecvenţă înaltă prin impuls şi elaborarea noilor procedee de uscare a produselor vegetale oleaginoase de origine autohtonă: cătină albă, miez de sâmbure de migdal şi seminţe de floarea-soarelui.

Obiectivele studiului: analiza bazelor termodinamice ale procesului de uscare a produselor oleaginoase şi de aplicare a sursei interne de căldură; determinarea proprietăţilor electrofizice ale produselor vegetale oleaginoase; argumentarea teoretică a avantajul aplicării sursei interne de căldură în regim de impuls; confirmarea teoretică şi studiul parametrilor impulsului de aplicare a sursei interne de căldură ca metodă eficientă de menţinere în produs a valorilor maxime ale gradientului de temperatură; studiul cineticii procesului de uscare a produselor vegetale oleaginoase prin convecţie şi combinată (convecţie în câmp electromagnetic U.H.F.), cu aplicarea câmpurilor electromagnetice U.H.F. prin impuls; elaborarea în baza rezultatelor studiului a instalaţiilor de uscare a produselor oleaginoase cu aplicarea câmpurilor electromagnetice U.H.F. prin de impuls.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră a fost elaborat un procedeu nou de uscare a produselor vegetale oleaginoase cu aplicarea prin impuls a sursei interne de căldură; pentru prima dată s-au determinat parametrii electrofizici a cătinii albe, miezului de sâmbure de migdal şi seminţe-lor de floarea-soarelui; s-a argumentat teoretic şi confirmat practic intensificarea procesului de uscare a produselor oleaginoase cât şi a reducerii consumului de energie la aplicarea sursei interne de căldură în regim de impuls; s-a elaborat modelul matematic al parametrilor impulsului sursei interne de căldură a procesului de uscare, prin care se asigură menţinerea valorilor maxime ale gradientului de temperatură; s-a elaborat modelul matematic al dependenţei funcţionale a intensităţii câmpului electromagnetic de caracteristicile termodinamice şi electrofizice ale produselor; teoria elaborată a permis de a aprofunda cercetările cineticii procesului de uscare a cătinii albe, a miezului de sâmbure de migdal, a seminţelor de floarea-soarelui сu aplicarea sursei interne de căldură în regim de impuls.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: corelaţiile grafice şi matematice obţinute dintre parametrii electrofizici a produselor oleaginoase şi intensitatea câmpului electromagnetic, temperatura şi umiditatea produsului au servit drept criterii la automatizarea proceselor; modelul matematic al parametrilor impulsului de aplicare a sursei interne de căldură, elaborat şi brevetat, a permis optimiza-rea eficientă a procesului de uscare a produselor oleaginoase; aplicarea corelaţiilor obţinute dintre parametrii cinetici ai impulsului şi ai procesului de uscare au permis reducerea semnificativă a consumului de energie şi a duratei de uscare; a fost elaborată metodologia de calcul a intensităţii câmpului electromagnetic aplicat prin impuls pentru obţinerea valorilor maxime ale gradientului de temperatură max la temperatura solicitată a produsului; au fost elaborate regimurile tehnologice ale procesului nou de uscare a cătinii albe, miezului de sâmbure de migdal şi a seminţelor de floarea-soarelui prin aplicarea câmpurilor electromagnetice U.H.F în regim de impuls; procedeul nou-elaborat a fost realizat tehnic prin construcţii originale implementate în producere şi protejate cu brevet de invenţie.

Problema ştiinţifică şi de cercetare soluţionată constă în reducerea consumului de energie, a duratei procesului de uscare a produselor oleaginoase prin menţinerea valorilor maximale ale uneia din forţele motrice ale procesului – gradientului de temperatură, la aplicarea câmpurilor electromag-netice de frecvenţă înaltă în regim de impuls, cât şi estimarea parametrilor electrofizici ale cătinii albe, seminţelor de floarea-soarelui şi miezului de sâmbure di migdal şi corelaţia matematică a acestora cu variaţia intensităţii câmpului electromagnetic, temperaturii şi umidităţii produsului.

Cuprins


1 ASPECTE TEORETICE ALE PROCESULUI DE USCARE A PRODUSELOR OLEAGINOASE
 • 1.1. Noţiuni termodinamice în procesul de uscare
 • 1.2. Bazele teoriei şi practicii încălzirii în câmp electromagnetic prin impuls
 • 1.3. Bazele teoriei polarizării şi a pierderilor dielectrice în sistemele compuse eterogene oleaginoase
  • 1.3.1. Pierderile dielectrice
  • 1.2.2. Parametrii electrofizici ai dielectricilor eterogeni complecşi
 • 1.4. Tehnica şi tehnologia modernă de uscare a produselor oleaginoase
  • 1.4.1. Uscarea produselor oleaginoase fără aport de căldură
  • 1.4.2. Uscarea nat urală
  • 1.4.3. Uscarea artificială
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2 MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Produsele oleaginoase ca obiect de cercetare
  • 2.1.1. Cătina albă
  • 2.1.2. Seminţele de floarea-soarelui
  • 2.1.3. Migdalul
 • 2.2. Standul experimental de măsurare a parametrilor electrofizici ai produselor oleaginoase
  • 2.2.1. Argumentarea metodelor de măsurare a parametrilor electrofizici
  • 2.2.2. Descrierea instalaţiei de laborator pentru determinarea proprietăţilor electrofizice ale produselor oleaginoase
  • 2.2.3. Pregătirea probelor pentru experienţe
  • 2.3. Standul experimental de cercetare a câmpului de temperaturi în stratul de produse oleaginoase
  • 2.3.1. Descrierea instalaţiei de laborator pentru cercetarea câmpului de temperaturi
  • 2.3.2. Metoda efectuării măsurărilor temperaturii în diferite puncte ale probelor
 • 2.4. Standul experimental pentru studiul cineticii procesului de uscare a produselor oleaginoase
  • 2.4.1. Descrierea instalaţiei de laborator pentru studiul cineticii procesului de uscare prin diferite metode ale aportului de energie
  • 2.4.2. Metoda de măsurare concomitentă a scăderii de masă şi de temperatură
  • 2.4.3. Metoda de măsurare a intensităţii câmpului electromagnetic
  • 2.4.4. Pregătirea produselor oleaginoase către experienţe şi metoda realizării experienţelor
 • 2.5. Studiul indicilor calitativi a produselor oleaginoase
  • 2.5.1. Determinarea conţinutului de vitamina C
  • 2.5.2. Determinarea conţinutului de ulei
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3 CERCETAREA PARAMETRILOR ELECTROFIZICI AI PRODUSELOR OLEAGINOASE
 • 3.1. Studiul corelaţiei dintre frecvenţa câmpurilor electromagnetice şi a parametrilor electrofizici al produselor oleaginoase
 • 3.2. Studiul corelaţiei dintre umiditatea şi parametrii electrofizici ai produselor oleaginoase
 • 3.3. Studiul corelaţiei dintre temperatura şi parametrii electrofizici al produselor oleaginoase
 • 3.4. Determinarea intensităţii optime a câmpului electromagnetic reieşind din valorile parametrilor electrofizici ai produselor oleaginoase
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4 STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSFER ÎN MATERIALELE COMPLEXE ETEROGENE LA APLICAREA SURSEI INTERNE DE CĂLDURĂ PRIN IMPULS
 • 4.1. Supoziţiile teoretice şi experimentale privind uscarea produselor oleaginoase la aplicarea sursei interne de căldură în impuls
 • 4.2. Argumentarea teoretică a parametrilor impulsului discret de acţionare electromag-netică asupra proceselor de transfer de masă şi de căldură în produsele oleaginoase
 • 4.3. Determinarea intensităţii optime a câmpului electromagnetic la aplicarea sursei interne de căldură în procesul de uscare a produselor oleaginoase
 • 4.4. Determinarea parametrilor optimi ai regimului de aplicare a sursei interne de căldură prin impuls în procesul de uscare a produselor oleaginoase.
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4.

5 ASPECTE APLICATIVE ALE PROCESULUI DE USCARE A PRODUSELOR OLEAGINOASE
 • 5.1. Analiza cineticii procesului de uscare prin convecţie a produselor oleaginoase
 • 5.2. Analiza cineticii procesului de uscare a produselor oleaginoase în câmp U.H.F cu aport de energie în regim continuu
 • 5.3. Analiza cineticii procesului de uscare a produselor oleaginoase în câmp UHF cu aport de energie în regim de impuls
 • 5.4. Influenţa parametrilor proceselor de uscare asupra calităţii probelor uscate
 • 5.5. Realizarea tehnică a procesului de uscare a produselor oleaginoase studiate cu aplicarea energiei U.H.F
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI