Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuplajul spin – reţea şi transformările structurale în magneţi frustraţi cu structura de tip spinel şi MnWO4


Autor: Felea Viorel
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vladimir Ţurcan
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
CSS: DH 02-01.04.10-27.03.08
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

semiconductori magnetici, structura de tip spinel, interacţiunea spin-reţea, propagarea ultrasunetelor, tranziţii structurale, câmpuri magnetice puternice, frustraţii de tip bond, ordonarea orbitală, interacţiuni de schimb feromagnetice şi antiferomagnetice competitive, comportamentul multiferoic.

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii, 109 titluri bibliografice, 113 pagini text de bază, 62 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:fizica materialelor magnetice cu corelaţii electronice puternice.

Scopul lucrării: Evidenţierea cuplajului spin-reţea şi elucidarea mecanismelor de tranziţie structurală indusă de câmpul magnetic şi de ordonarea orbitală în compuşii AB2X4 (A=Zn, Fe, Cd; B=Cr; X=S, Se) cu structura spinel şi MnWO4 folosind metoda propagării ultrasunetelor în câmpuri magnetice puternice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost soluţionată problema ştiinţifică a tranziţiilor structurale în materiale magnetice ce prezintă frustraţii ale interacţiunilor de schimb magnetic.

În cristalele FeCr2S4 au fost evidenţiate anomalii în propagarea ultrasunetului atât la tranziţia orbitală indusa de efectul cooperativ Jahn-Teller ce are loc la 9 K, cât şi la tranziţia de spin reorientare la 60 K. În monocristalele de ZnCr2Se4 a fost depistată anomalia în propagarea ultrasunetului la tranziţia de fază antiferomagnetică cu structura incomensurabilă a spinilor. În compusul ZnCr2S4 s-au depistat tranziţii magneto-structurale în câmpuri magnetice puternice, care indică apariţia unor structuri cristalografice noi cu rigiditate constantă. În multiferoicul MnWO4 au fost depistate anomaliile ultrasunetului la trei tranziţii antiferomagnetice consecutive la temperaturi joase şi a fost evidenţiată o fază nouă în câmpuri magnetice puternice.

Importanţa teoretică: Datele experimentale noi privind interacţiunea spin-reţea şi spin-orbită în compuşii magnetici cu frustraţii puternice prezintă interes din punct de vedere a aprofundării fenomenelor fizice în medii cu ordonare magnetică, pentru înţelegerea mecanismelor de apariţie a polarizării dielectrice spontane.

Importanţa practică: Rezultatele obţinute pentru compuşii cu magnetocapacitatea colosală şi comportamentul multiferoic pot fi folosite la elaborarea traductorilor magnetoelectrici bazaţi pe fenomenul de multiferoicitate, pentru aplicaţii în sisteme de înregistrare, ce utilizează memorii magnetice.

Cuprins


1. FENOMENE FIZICE ÎN MAGNEŢI FRUSTRAŢI
 • 1.1. Noţiuni generale despre magneţi frustraţi
 • 1.2. FeCr2S4 cu frustraţii în sectorul orbital
 • 1.3. ZnCr2S4, ZnCr2Se4 cu frustraţii geometrice şi de tip bond
 • 1.4. Multiferoicii CdCr2S4 i MnWO4
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODELE I TEHNICILE DE CERCETARE
 • 2.1. Obţinerea monocristalelor prin metoda reacţiilor chimice de transport
 • 2.2. Metoda de cercetare a proprietăţilor magnetice
 • 2.3. Principiul general de cercetare a propagării ultrasunetului
 • 2.4. Descrierea instalaţiei experimentale de ultrasunet
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CUPLAJUL SPIN-REŢEA ŞI TRANZIŢIILE STRUCTURALE ÎN COMPUSUL FeCr2S4 CU FRUSTRAŢII ORBITALE
 • 3.1. Difracţia cu raze X cu rezoluţie înaltă şi dilatarea termică în compusul FeCr2S4
 • 3.2. Propagarea ultrasunetelor în compusul FeCr2S4
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
4. FRUSTRAŢIILE DE SPIN ŞI TRANZIŢIILE STRUCTURALE ÎN COMPUŞII ACr2X4
 • 4.1. Propagarea ultrasunetelor şi tranziţiile structurale în compusul ZnCr2S4
 • 4.2. Propagarea ultrasunetelor şi proprietăile structurale în compusul ZnCr2Se4
 • 4.3. Propagarea ultrasunetului în compusul multiferoic CdCr2S4
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. TRANZIŢIILE STRUCTURALE ÎN COMPUSUL MULTIFEROIC MnWO4 CU FRUSTRAŢII DE SPIN
 • 5.1. Propagarea ultrasunetelor şi transformările structurale induse de câmp magnetic în compusul MnWO4
 • 5.2. Concluzii la capitolul 5