Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Implementarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova


Autor: Prisac Igor
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
CSS: DH 18-23.00.01-27.03.08
Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metoda sinergetică, sistemul politic, criză, haos/ordine, entropie/informaţie, legătura inversă negativă/pozitivă, autoorganizare, bifurcaţie, democraţie, faze de evoluţie

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 306 de titluri, 7 anexe, 128 de pagini de text de bază, 12 figuri şi 2 tabele.

Rezultatele obţinute sînt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: sistemul politic al Republicii Moldova abordat prin aplicarea metodei de cercetare a sinergeticii.

Scopul lucrării: aplicarea principiilor sinergetice de cercetare în analiza instituţionalizării, evoluţiei şi funcţionalităţii sistemului politic din Republica Moldova, propunerea unor soluţii şi recomandări practice pentru eficientizarea lui.

Obiectivele: analiza sinergetică a crizei URSS şi a evoluţiei sistemului politic din Republica Moldova; determinarea principiilor sinergetice ce pot fi utilizate în analiza sistemului politic din Republica Moldova; abordarea sinergetică în optimizarea sistemului politic din Republica Moldova etc.

Metodologia cercetării ştiinţifice: metoda sinergetică în corelaţie cu cea sistemică, structural-funcţionalistă, comparativă, fenomenologică, behavioristă, istorică şi cu teoria modernizării.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea: este una dintre primele lucrări în care autorul fundamentează şi oferă o variantă de aplicabilitate teoretică şi practică a sinergeticii în analiza sistemelor politice, în general, şi a celui din Republica Moldova, în mod special.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în aplicarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: implementarea noilor metode ştiinţifice de analiză a proceselor politice în contextul noilor provocări ce stau în faţa societăţii moldoveneşti.

Rezultatele cercetării au fost aprobate în articolele publicate în: „Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice”, «Общество и Экономика» (Moscova), principalele teze ale lucrării fiind prezentate, de asemenea, în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND METODELE ŞI REZULTATELE CERCETĂRII SISTEMELOR POLITICE
 • 1.1. Evoluţia abordării fenomenului de sistem politic în viziunea cercetătorilor din străinătate şi a celor autohtoni
 • 1.2. Principalii promotori ai paradigmei sinergetice şi rezultatele aplicării acestei metode în abordarea sistemelor sociale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. SINERGETICA – O METODĂ DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢA CONTEMPORANĂ
 • 2.1. Potenţialul teoretico-metodologic al principiilor sinergetice de cercetare
 • 2.2. Modalităţi de aplicare a principiilor sinergetice de cercetare a sistemelor politice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA SISTEMULUI POLITIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN INTERPRETAREA SINERGETICĂ
 • 3.1. Analiza sinergetică a crizei sistemului politic totalitar al URSS
 • 3.2. Abordarea sinergetică a instituirii şi evoluţiei sistemului politic din Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PROBLEME ALE EFICIENTIZĂRII SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA SINERGETICĂ
 • 4.1. Deficienţe funcţionale ale sistemului politic din Republica Moldova ca problemă sinergetică: legăturile inverse negative
 • 4.2. Viziunea sinergetică în optimizarea sistemului politic din Republica Moldova: legăturile inverse pozitive
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI