Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sâmboteanu  Aurel, doctor, conferenţiar universitarSâmboteanu Aurel, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:15 decembrie 2005, nr.254
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice 25.00.01 AAP membru CSS
conducător
Popovici Angela
28.06.2016
D Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova 25.00.02 AAP membru CSS
conducător
Saca Victor
30.06.2016