Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sâmboteanu  Aurel, doctor, conferenţiar universitarSâmboteanu Aurel, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:23 mai 2012, nr.1674
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova 25.00.02 AAP membru CSS
conducător
Platon (decedat) Mihail
consultant
Spătaru Tatiana
12.09.2014
D Geneza societăţii civile în Republica Moldova. 23.00.01 USM secretar CSS
conducător
Marin Constantin
30.10.2014
D Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova 23.00.01 ICJP referent
consultant
Guceac Ion
conducător
Roşca Alexandru
11.12.2014