Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice


Autor: Ciobanu Sergiu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

afecţiunile parodonţiului marginal, parodontită marginală cronică, gingivită, punga parodontală, parodontoza, recesie gingivală, tratament complex, tratament chirurgical, detartraj, adiţie, regenerare tisulară ghidată, surfasaj, materiale de adiţie

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 211 pagini tehnoredactate, este compartimentată clasic: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări pracxtice, bibliografie din 346 titluri, 8 anexe, 175 pagini de text de bază, include 58 figuri, 32 tabele, 6 diagrame, 2 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 49 lucrări ştiinţifice, au fost obţinute patru brevete de invenţie.

Domeniul de studiu: Stomatologie, parodontite marginale cronice.

Scopul lucrării: Ameliorarea asistenţei stomatologice pacienţilor cu parodontite marginale cronice prin elaborarea unor principii de diagnostic şi de tratament complex.

Obiectivele lucrării: Analiza incidenţei afecţiunilor parodontale în diferite zone ale Republicii Moldova. Estimarea factorilor determinanţi şi de risc la pacienţii cu PMC în viziunea concepţiei moderne a etiologiei şi patogeniei APM. Reliefarea particularităţilor morfologice ale parodonţiului de înveliş la pacienţii cu PMC. Stabilirea incidenţei speciilor de microorganisme parodontopatogene în biofilmul dentar subgingival. Elaborarea şi argumentarea unui algoritm nou de tratament complex al pacienţilor cu PMC cu implementarea materialului de adiţie nanostructural LitAr. Evaluarea comparată a efectului osteogenic al unor biomateriale utilizate în cadrul terapiei tisulare ghidate cu studierea markerilor metabolismului osos. Elaborarea unor măsuri de ameliorare a asistenţei stomatologice specializate pacienţilor cu APM în Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Studiul efectuat s-a bazat pe elaborările ştiinţifice moderne pentru studierea particularităţilor tratamentului complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontită marginală cronică aflaţi printre populaţia Republicii Moldova, fiind utilizate următoarele metode: statistice, epidemiologice, matematice, de tratament, comparare, analitice, geografice în limitele republicii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost evaluată situaţia epidemiologică a APM, inclusiv a PMC, în Republica Moldova în ansamblu în decurs de 17 ani (1990-2007) şi în special în cele 3 zone geografice în perioada anilor 2000 –2008. Au fost determinaţi şi unii indici în evoluţia APM. Ca rezultat al acestui studiu, au fost evidenţiate formele clinice ale PMC la persoane sub 30 de ani, ceea ce denotă o “întinerire” a PMC, urmată de o pierdere timpurie a dinţilor. Au fost studiate modificările patomorfologice în PMC. S-au determinat microorganismele parodontopatogene. A fost instituit, elaborat şi implimentat algoritmul tratamentului complex în reabilitarea pacienţilor cu PMC în baza tratamentului iniţial (conservator), chirurgical, protetic, şi tratamentul de menţinere. A fost propus un nou remediu antiinflamator în tratamentul local al PMC (MD 2855 G2 din 2005.09.30). A fost elaborată şi aprobată o nouă metodă de regenerare tisulară ghidată (RTG), utilizând un biomaterial osteogenic modern - compoziţia nanostructurală colagen-apatită - LitAr. A fost introdusă metoda computerizată de evaluare în dinamică a densităţii (densitometria) osului alveolar în general şi, în special, în zona amplasării materialului de adiţie. Au fost elaborate şi propuse noi scheme (individualizate ) de tratament pre- şi postoperatoriu. În baza rezultatelor proprii şi ale experienţei clinicilor parodontologice la nivel internaţional, a fost propus un nou concept de asistenţă parodontologică în Republica Moldova, al cărui scop fiind reabilitarea pacienţilor cu PMC.

Problema ştiinţifică soluţionată. Evaluarea datelor obţinute a permis stabilirea frecvenţei APM în Republica Moldova şi propuse direcţii noi de cercetare epidemiologice, care va da posibilitatea de a pune în evidenţă nu numai frecvenţa APM, dar şi formele clinice şi vârsta persoanelor afectate. Ca rezultat al actualului studiu a fost implimentată metoda de examinare a microflorei parodontopatogene utilizând testul ADN, oferend posibilitatea medicului practician de a prescrie pacientului un tratament ţintit şi individualizat Rezultatele studiului multilateral efectuat de noi sa soldat cu elaborarea şi aprobarea algoritmului de tratament complex al APM, inclusiv implimentarea materialului de adiţie nanostructural LitAr în tehnica de regenerare tisulară ghidată, ce va contribui la ameliorarea calităţii asistenţei parodontologice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Schema tratamentului complex, propusă, oferă posibilitatea de a recupera funcţiile pierdute ale sistemului dento-parodontal la pacienţii cu PMC şi de a asigura o stare de remisiune de durată cu ameliorarea stării generale a organismului acestor pacienţi.

Rezultatele studiului ştiinţific au servit la elaborarea şi implementarea în practică a algoritmului tratamentului complex al APM. Aplicarea tratamentului complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontită marginală cronică. Rezultatele şi concluziile actualului studiu pot genera noi direcţii de cercetare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele actualului studiu au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior au fost implementate în activitatea curativă şi didactică a catedrei Stomatologie Terapeutică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, în activitatea clinicii stomatologice “Parodent Prim”, SRL, şi în clinicile stomatologice municipale, raionale, inclusiv în clinicile stomatologice private. Datele obţinute sunt incluse în cursurile şi lecţiile practice pentru studenţi şi rezidenţi ai Facultăţii Stomatologie a USMF “ Nicolae Testemiţanu”, precum şi la Facultatea de E.C.M.F. 7

Cuprins


1.ETIOLOGIA, PATOGENIA, DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL COMPLEX AL AFECŢIUNILOR PARODONŢIULUI MARGINAL
 • 1.1. Epidemiologia afecţiunilor parodonţiului marginal
 • 1.2. Aspecte moderne de clasificare a afecţiunilor parodonţiului marginal
 • 1.3. Concepţia modernă în etiologia şi patogenia afecţiunilor parodontale
 • 1.4. Metode de examinare clinic-parodontale ale pacienţilor cu PMC
 • 1.5. Metode de tratament utilizate în parodontologie
 • 1.5.1.Tehnici chrurgicale
 • 1.5.2 Tratamentul protetic
 • 1.6. Concluzii

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Metodologia revistei literaturii
 • 2.2. Programul şi metodologia cercetării
 • 2.3. Caracteristica generală a pacienţilor cu PMC
 • 2.4. Metode de examinare
 • 2.5. Metode epidemiologice de cercetare
 • 2.6. Metode morfopatologice de studiere a parodonţiului de înveliş
 • 2.7. Metode biochimice de determinare a markerilor metabolismului osos în serul sangvin la pacienţii cu PMC
 • 2.8. Metode de identificare a microflorei parodontopatogene
 • 2.9. Materiale utilizate în tratamentul parodontitelor marginale cronice
 • 2.10. Metode de tratament utilizate în actualele cercetări
 • 2.11. Concluzii

3. ANALIZA DATELOR OBŢINUTE ÎN CERCETĂRILE EPIDEMIOLOGICE MICROBIOLOGICE ŞI MORFOLOGICE
 • 3.1. Frecvenţa afecţiunilor parodonţiului marginal în zonele economico-geografice ale Republicii Moldova şi mun. Chişinău
 • 3.2. Evaluarea datelor microbiologice obţinute
 • 3.3. Evaluarea modificărilor clinico-morfologice în ţesuturile parodonţiului marginal la pacienţii afectaţi de PMC
 • 3.4. Concluzii

4. EVALUAREA DATELOR OBŢINUTE ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL PACIENŢILOR CU PMC
 • 4.1. Evaluarea investigaţiilor clinice la pacienţii cu parodontită marginală cronică
 • 4.2. Evaluarea datelor obţinute în tratamentului conservator
 • 4.3. Evaluarea rezultatelor tratamentului chirurgical
 • 4.4. Evaluărea indicilor activităţii markerilor metabolismului osos în terapia de regenerare tisulară ghidată (RTG)
 • 4.5. Concluzii

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 5.1 Concluzii

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE