Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare


Autor: Constantin Rusnac
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Iurie Odagiu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 343.98 (043.3)

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

investigare criminalistică, legitimă apărare, situaţii tipice, versiune, probă, acţiuni iniţiale şi ulterioare de urmărire penală

Adnotare

Teza cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 261 de titluri, 155 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: studiul ştiinţific a fost axat pe domeniul criminalisticii, atenţia fiind acordată particularităţilor de investigare criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare.

Scopul şi obiectivele lucrării. Studierea esenţei şi conţinutului cauzei de legitimă apărare în vederea evidenţierii particularităţilor de investigare judiciară, prin punerea în evidenţă a algoritmului tactic ce urmează a fi aplicat de către organele de urmărire penală la cercetarea faptei săvârşite în legitimă apărare.

Obiectivul principal constă în evidenţierea particularităţilor tactice de efectuare a unor acţiuni de urmărire penală în vederea probării existenţei cauzei de legitimă apărare. Printre alte obiective enumerăm şi particularităţile de probare a existenţei semnelor legitimei apărări în acţiunile angajaţilor de poliţie, condamnatului şi împotriva atacului săvârşit de o persoană iresponsabilă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza prezintă una dintre primele cercetări complexe în Republica Moldova consacrată metodicii de investigare a faptei săvârşite în legitimă apărare. Rezultatele inovaţionale, obţinute în ipoteza studiului ştiinţific efectuat, constituie finalitatea unei cercetări interdisciplinare, care reprezintă prin sine o noutate pentru Republica Moldova. Semnificaţia teoretică. Sub aspect teoretic, lucrarea constituie o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de specialitate din Republica Moldova şi din străinătate, cu referire specială la cauza de legitimă apărare. Prin prisma laturii teoretice se dozează posibilitatea elaborării strategiei adecvate de investigare a faptei săvârşite în legitimă apărare.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa aplicativă rezidă în redarea unor concepţii, soluţii, propuneri vizavi de aspectul penal, procesual-penal şi criminalistic al problematicii supuse studiului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi utilizate de profesori în procesul instructiv-didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil juridic, precum şi de specialiştii practicieni implicaţi în combaterea şi descoperirea infracţiunilor.