Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului


Autor: Savu Cosmina Silviana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

turism tradiţional, turism montan, turism intern, turism internaţional, turism sezonier, turism de agreement, turism de tratament, turism de odihnă, turism sportiv, turism știinţific, turism de cumpărături, turism social, turism rural, agroturism

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 195 titluri, 130 pagini de text de bază, 14 tabele, 5 figuri, 3 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice cu volumul total de 5,3 c.a.

Domeniul de cercetare: Relaţiile economice internaţionale. Aspectele teoretice, metodologice și aplicative dezvăluite în teză vizează abordările și viziunile privind impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului la nivel naţional şi internaţional.

Scopul și obiectivele tezei: îl constituie identificarea impactulului procesului de globalizare şi integrare europeană asupra turismului, abordarea conceptului dezvoltarii turismului concomitent cu protectia mediului, cresterea calitatii serviciilor, dar si dezvoltarea durabila a economiei naţionale in contextul globalizarii şi integrării europene.

Noutatea ştiinţifică a tezei cuprinde următoarele elemente: Au fost dezvoltate bazele teoretice şi metodologice ale impactulului procesului de globalizare şi integrare europeană asupra turismului;a fost determinată dintr-o perspectivă multilaterală sinteza problemelor teoretice şi premisele istorice ale turismului;afost abordat conceptual turismul ca fenomen economico-social;au fost concepute elementele definitorii a dezvoltării turismului durabil în condiţiile integrării europene şi globalizării; a fost determinat rolul şi know-how-ul turismului rural în promovarea turismului naţional şi internaţional; a fost analizat impactul dezvoltarii turismului asupra dezvoltării durabile a economiei naţionale;au fost aplicaţi, pe bază de calcule,indicatori de măsurare a aportului turismului la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale care au demonstrat impactul integrării Europeane, asupra dezvoltării turismului la nivel naţional.

Problema știinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea cadrului conceptual al dezvoltării turismului în condiţiile integrării europene şi globalizării bazate pe implementarea tehnologiilor avansate, identificarea unor instrumente de măsurare a aportului turismului la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Impactul proceselor de integrare europeană şi globalizare asupra dezvoltării turismului la nivel naţional.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei. Înţelegerea modului în care patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor turistice în contextul adoptării principiilor de dezvoltare durabilă şi a globalizării serviciilor turistice, reprezintă un element important în rezolvarea acestor probleme, abordarea şi studierea aprofundată a acestora permiţând identificarea de soluţii viabile pentru creşterea gradului de valorificare a potenţialului turismului românesc.

Implementarea și aprobarea rezultatelor știinţifice:Concluziile şi recomandările precum şi numeroase idei principale componente ale tezei au fost prezentate la simpozioane, conferinţe cu participare naţională sau internaţională. Rezultatele cercetării cu caracter aplicativ au fost prezentate pentru implementarea ideilor de bază elaborate în teză la ANTREC, FPTR, CEDES Cercetare-Dezvoltare, RezEx.

Cuprins


1. SINTEZĂ TEORETICĂ PRIVIND TURISMUL CA FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL
 • 1.1. Sinteză problemelor teoretice şi premisele istorice ale turismului
 • 1.2. Abordarea conceptuală a turismului ca fenomen economico-social
 • 1.3. Organizarea activităţii turistice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE GLOBALIZĂRII
 • 2.1. Impactul integrării Europene asupra dezvoltării turismului
 • 2.2. Evoluţia turismului rural în contextul globalizării
 • 2.3. Tendinţe privind evoluţia turismului în Republica Moldova în contextuleuropenizării
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROCESELE DE INTEGRARE ŞI GLOBALIZARE – PROMOTOARE ALE TURISMULUI
 • 3.1. Turismul în condiţiile globalizării
 • 3.2. Turismul în contextul integrării economice
 • 3.3. Dezvoltarea durabilă a turismului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI