Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1127
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Babii Leonid
26.01.2017
D Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Găgăuzia) 08.00.05 USC membru CSS
conducător
Levitskaia Alla
24.02.2017
D Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii 08.00.05 ULIM conducător 03.03.2017
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 08.00.05 INCE referent
conducător
Stratan Alexandru
20.04.2017
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Bugaian Larisa
23.05.2017

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа după integrarea în Unіunеа Еuropеаnă 08.00.05 ULIM conducător 28.12.2016
D Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuare 08.00.05 ULIM conducător 15.11.2016
D Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime 08.00.05 ULIM conducător 25.02.2016
D Modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic 08.00.05 ULIM conducător 19.11.2015
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ 08.00.05 ULIM conducător 07.10.2015
D Managementul fidelizării clienţilor în domeniul serviciilor hoteliere 08.00.05 ULIM conducător 07.10.2015
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii 08.00.05 ULIM conducător 22.12.2011
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor 08.00.05 ASEM conducător 22.12.2011
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale 08.00.05 conducător 06.10.2010
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană 08.00.05 conducător 03.06.2010
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling 08.00.05 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) 08.00.05 conducător 18.01.2007