Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1127
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ 08.00.05 ULIM conducător 19.06.2015
D Managementul fidelizării clienţilor în domeniul serviciilor hoteliere 08.00.05 ULIM conducător 25.06.2015
D Particularităţile organizării gestiunii corporative în România 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Roşca Petru
07.07.2015
D Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului 08.00.14 ULIM preşedinte CSS
conducător
Ţâu Nicolae
18.08.2015
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.14 ULIM preşedinte CSS
conducător
Ţâu Nicolae
18.08.2015
D Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Roşca Petru
04.09.2015
D Elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic 08.00.05 ULIM conducător 18.09.2015

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii 08.00.05 ULIM conducător 22.12.2011
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor 08.00.05 ASEM conducător 22.12.2011
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale 08.00.05 conducător 06.10.2010
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană 08.00.05 conducător 03.06.2010
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling 08.00.05 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) 08.00.05 conducător 18.01.2007