Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1127
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale 08.00.05 ULIM conducător 27.02.2015

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Principii de organizare şi gestionare a turismului curativ-recuperaţional şi perspectivele de dezvoltare în Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 09.10.2014
D Modernizarea structurilor şi strategiilor în managementul corporativ 08.00.05 ULIM conducător 03.07.2014
D Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 10.04.2014
D Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 10.04.2014
D Aplicarea managementului integrat în gestiunea complexelor maritime regionale port - terminal 08.00.05 ULIM conducător 18.12.2013
D Managementul controlului financiar – tendinţele dezvoltării în condiţiile europenizării 08.00.05 ULIM conducător 03.10.2013
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii 08.00.05 ULIM conducător 22.12.2011
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor 08.00.05 ASEM conducător 22.12.2011
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale 08.00.05 conducător 06.10.2010
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană 08.00.05 ULIM conducător 03.06.2010
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling 08.00.05 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) 08.00.05 conducător 18.01.2007