Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1127
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Principii de organizare şi gestionare a turismului curativrecuperaţional şi perspectivele de dezvoltare în Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 20.06.2014
D Perfecţionarea sistemului de asigurări a riscurilor în afaceri în Republica Moldova 08.00.10 USM membru CSS
consultant
Băncilă Natalia
26.08.2014
DH Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare (cazul Republicii Moldova) 08.00.05 UASM membru CSS
consultant
Sîrbu Olga
consultant
Stratan Alexandru
05.09.2014
D Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Republica Moldova 08.00.05 ASEM membru CSS
conducător
Ţurcanu Gheorghe
10.10.2014

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Modernizarea structurilor şi strategiilor în managementul corporativ 08.00.05 ULIM conducător 03.07.2014
D Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 10.04.2014
D Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova 08.00.05 ULIM conducător 10.04.2014
D Aplicarea managementului integrat în gestiunea complexelor maritime regionale port - terminal 08.00.05 ULIM conducător 18.12.2013
D Managementul controlului financiar – tendinţele dezvoltării în condiţiile europenizării 08.00.05 ULIM conducător 03.10.2013
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii 08.00.05 ULIM conducător 22.12.2011
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor 08.00.05 ASEM conducător 22.12.2011
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale 08.00.05 conducător 06.10.2010
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană 08.00.05 ULIM conducător 03.06.2010
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling 08.00.05 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) 08.00.05 conducător 18.01.2007